Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft op 24 juni aangegeven dat de coronamaatregelen verder worden verruimd. Kijk hier voor de huidige maatregelen. Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover ? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Inspraakprocedure bestemmingsplan Centrum Echt

20 december 2019
Dakpannenfabriek de Valk in Echt
De gemeente heeft een bestemmingsplan in voorbereiding voor het Echter centrum, waarin ook het gebied De Valk is opgenomen. Voor het bestemmingsplan wordt een inspraakprocedure gevolgd: het plan ligt tijdens openingstijden van 20 december 2019 t/m 16 januari 2020 ter inzake in het gemeentehuis in Echt. Tijdens genoemde periode kunnen inspraakreacties worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren, Postbus 450, 6100 AL Echt.

Waarom een inspraakprocedure? 

Op 20 november is een algemene informatieavond gehouden over het “Programma Centrum Echt”, dat als doelstelling heeft om in 2025 over een vitaal en toekomstbestendig centrum te kunnen beschikken. Eén van de onderdelen van dat programma is het vaststellen van een nieuw bestemmingplan dat de juridische basis legt voor de plannen. Het college vindt het belangrijk dat iedereen in een vroeg stadium kan reageren op het bestemmingsplan. 

Inhoud nieuw bestemmingsplan

Het doel van het bestemmingsplan Centrum Echt is te komen tot een versterking van het Echter centrum. Dat moet vooral bereikt worden door het toewerken naar een kleiner, compacter centrum, dat goed ontsloten is en met voldoende parkeergelegenheid. In de aanloopstraten moeten mogelijkheden komen voor herbestemming van leegstaande panden en verplaatsing van detailhandel naar het kernwinkelgebied. Voor het monumentale complex De Valk wordt een hoogwaardige herbestemming in de vorm van een foodmarkt met aanverwante functies opgenomen in het bestemmingsplan. Voor het gebied aan de Zuiderpoort, waar de Jumbo nu is gevestigd, wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen naar Wonen. 

Kijk voor meer informatie over dit project hier.