Let op: in verband met de aangescherpte coronamaatregelen is het gemeentehuis de komende maandagen vanaf 17.00 uur gesloten. 

Papieren coronabewijs aanvragen? Bel dan met de CoronaCheck-helpdesk (0800-1421).

Integraal Veiligheidsplan 2019-2022

Veiligheid is een veelkoppig en divers fenomeen. Het gaat over feitelijke risico’s en incidenten zoals woninginbraak, overlast en geweld, georganiseerde criminaliteit, brandveiligheid. Maar ook over gevoel van burgers, de veiligheid van het bestuur bij uitvoering van overheidstaken. Over ‘aanwezig en aanspreekbaar’ zijn als gemeente voor burgers, interveniëren waar nodig. Maar ook over burgers en ondernemers zo goed mogelijk in positie brengen.

In Echt-Susteren heeft veiligheid al deze facetten in zich. We hebben onze veiligheidsaanpak in veel opzichten staan, maar worden toch geconfronteerd met min of meer weerbarstige vraagstukken die een antwoord behoeven. Het veiligheidsgevoel van onze inwoners is niet op het niveau dat we willen. We hebben troeven op het vlak van economie en toerisme binnen de gemeente en die vragen om een solide veiligheidsbasis.

De ligging van onze gemeente in Het Smalste Stukje Nederland, in combinatie met de infrastructurele ontsluiting, genereert kansen voor onze gemeente maar brengt ook veiligheidsrisico's met zich mee. We staan aan de lat, zo veel is duidelijk. Nodig is een scherpe, integrale, geactualiseerde koers voor de komende jaren. Dit staat in onderstaand Integraal Veiligheidsplan. Hierin wordt aangegeven waar we ons met prioriteit op richten in de periode 2019-2022. Beschreven wordt hoe we in hoofdlijn te werken zullen gaan, met welke partners en met welke doelen. De preciezere inzet in komende jaren staat beschreven in het bijbehorende Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid.

pdf Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 (PDF, 232.45 KB)