Vanwege de Echter kermis is er op maandag 7 oktober 2019 geen avondopenstelling. Het gemeentehuis sluit die dag om 17:00 uur.

Kadastrale kaart

Op de kadastrale kaart is perceelinformatie over percelen in onze gemeente te vinden. U kunt deze eenvoudig digitaal inzien.

Via de kadastrale kaart kunt u perceelinformatie bekijken. U ziet bijvoorbeeld hoe de erfgrenzen liggen.