Kastanjebomen vervangen in Maria Hoop

27 november 2019
Kastajnebomen vervangen
Begin december gaat de gemeente starten met het gefaseerd vervangen van de kastanjebomen op de Bergweg en Waldfeuchterbaan in Maria Hoop.

Waarom vervangen?

De kastanjelanen van de Bergweg en Waldfeuchterbaan rondom Maria Hoop takelen in snel tempo af. Dit komt doordat de kastanjebloedingsziekte de bomen fors heeft aangetast. Omdat de lanen erg belangrijk zijn voor de oriëntatie en de duurzame instandhouding van de ingekorven vleermuis, worden de bomen de komende jaren gefaseerd vervangen.


Start uitvoering 

Zo’n 80 bomen, 50 stuks op de Bergweg en 30 stuks op de Waldfeuchterbaan, worden gerooid. Om de structuur in tact te laten (voor de oriëntatiemogelijkheden van de vleermuizen) worden de bomen herplant. De werkzaam-heden starten vanaf week 49 t/m week 51 en worden uitgevoerd door aannemer Van der Linden Groen uit Sittard.


Vragen?

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met mevr. M. Peeters via info@echt-susteren.nl of via 0475 478 478.