Gewijzigde openingstijden in verband met de feestdagen

  • 20 december 2018 is het gemeentehuis vanaf 15:00 uur telefonisch niet meer bereikbaar i.v.m. een personeelsbijeenkomst.
  • 24 december 2018 is het gemeentehuis geopend (en telefonisch bereikbaar) van 09:00-13:00 uur.
  • 25 en 26 december 2018 is het gemeentehuis gesloten i.v.m. eerste en tweede kerstdag.
  • 31 december 2018 is het gemeentehuis geopend (en telefonisch bereikbaar) van 09:00-13:00 uur.
  • 1 januari 2019 is het gemeentehuis gesloten i.v.m. nieuwjaarsdag.
  • 2 januari 2019 is het gemeentehuis geopend (en telefonisch bereikbaar) van 11:00-17:00 uur.

Kinderopvang in Echt-Susteren

Bent u op zoek naar een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal in Echt-Susteren? U vindt de contactgegevens via het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Kindercentra die aan de kwaliteitseisen voldoen, worden opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Ieder kindercentrum wordt regelmatig gecontroleerd door de GGD. Het verslag van deze inspectie wordt ook opgenomen in het LRKP. Als een kindercentrum niet is opgenomen in het register, komen ouders niet in aanmerking voor een toeslag voor de kosten (via de belastingdienst). En kan de kwaliteit niet worden gegarandeerd.


Kinderopvang in Echt-Susteren

Wilt u een overzicht van kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen in Echt-Susteren? Kijk voor informatie op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen.