Gewijzigde openingstijden rondom carnaval

  • Er wordt een carnavalsmiddag georganiseerd voor de ouderen die deelnemen aan de huiskamerprojecten in onze gemeente. Op donderdag 20 februari is het gemeentehuis daarom gesloten. Telefonisch is het gemeentehuis bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur 
  • Vanwege carnaval is het gemeentehuis op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari gesloten (ook telefonisch)
  • Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt op dinsdag 25 februari de gelegenheid geboden om aangifte te doen tussen 11.00 en 12.00 uur. U kunt dan terecht bij de ambtenaar burgerlijke stand op het gemeentehuis 
  • Daarnaast verzoeken we iedereen om tijdens de carnavalsdagen de Nieuwe Markt zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto’s in verband met carnavalsoptochten

Klaar voor de winter?

11 december 2018
Sneeuw op de weg
De winter is op komst. Ieder jaar doet de gemeente haar best om wegen zo begaanbaar en veilig mogelijk te houden.

Waar wordt gestrooid en/of geschoven?

Als het glad dreigt te worden, strooien wij volgens een vaste route. Eerst de belangrijkste doorgaande verbindingswegen en fietspaden. Daarna ontsluitingswegen in de kernen en overige (binnen)wegen en andere weggedeelten. Trottoirs, parkeerplaatsen, opgangen en privéterreinen worden niet gestrooid of geschoven. Tijdens de uitvoering van werkzaamheden aan wegen die op de strooiroute liggen, worden de omleidingsroutes opgenomen in het strooiprogramma. De strooiroutes kunt u bekijken op de strooiroutekaart.


We houden rekening met het milieu

Omdat zout niet bevorderlijk is voor het milieu, houden wij rekening met een goede balans tussen de bescherming van het milieu en de verkeersveiligheid. Vanuit milieuoogpunt worden kleine binnenwegen en woonstraten alleen bij aanhoudende extreme gladheid gestrooid en/of geschoven. Houd er rekening mee dat deze wegen niet of slechts incidenteel bestreden worden en daarom glad kunnen zijn.


Bereid u voor!

Wij vragen u als weggebruiker rekening te houden met (verwachte) gladheid. Zorg dat uw voertuig voldoende is aangepast aan de winterse omstandigheden en pas uw rijgedrag aan: rijd rustig, houd afstand en anticipeer op mogelijk gevaarlijke situaties. Ook is het handig om tijdens het winterseizoen voldoende strooizout en een sneeuwschuif in huis te hebben, om zo de toegang tot uw woning, trottoir en opgang, voor u en anderen zonder risico's bereikbaar te houden.