Let op: in verband met de aangescherpte coronamaatregelen is het gemeentehuis de komende maandagen vanaf 17.00 uur gesloten. 

Papieren coronabewijs aanvragen? Bel dan met de CoronaCheck-helpdesk (0800-1421).

Klaar voor de winter?

25 november 2021
Sneeuw op de weg
De winter is op komst. Ieder jaar doet de gemeente haar best om wegen zo begaanbaar en veilig mogelijk te houden.

Waar wordt gestrooid en/of geschoven?

Als het glad dreigt te worden, strooien wij volgens een vaste route. Eerst de belangrijkste doorgaande verbindingswegen en fietspaden. Daarna ontsluitingswegen in de kernen en overige (binnen)wegen en andere weggedeelten. Trottoirs, parkeerplaatsen, opgangen en privéterreinen worden niet gestrooid of geschoven. Tijdens de uitvoering van werkzaamheden aan wegen die op de strooiroute liggen, worden de omleidingsroutes opgenomen in het strooiprogramma. De strooiroutes kunt u bekijken op de strooiroutekaart.


We houden rekening met het milieu

Omdat zout niet bevorderlijk is voor het milieu, houden wij rekening met een goede balans tussen de bescherming van het milieu en de verkeersveiligheid. Vanuit milieuoogpunt worden kleine binnenwegen en woonstraten alleen bij aanhoudende extreme gladheid gestrooid en/of geschoven. Houd er rekening mee dat deze wegen niet of slechts incidenteel bestreden worden en daarom glad kunnen zijn.


Bereid u voor!

Wij vragen u als weggebruiker rekening te houden met (verwachte) gladheid. Zorg dat uw voertuig voldoende is aangepast aan de winterse omstandigheden en pas uw rijgedrag aan: rijd rustig, houd afstand en anticipeer op mogelijk gevaarlijke situaties. Ook is het handig om tijdens het winterseizoen voldoende strooizout en een sneeuwschuif in huis te hebben, om zo de toegang tot uw woning, trottoir en opgang, voor u en anderen zonder risico's bereikbaar te houden.