Klankbordgroep Cultuur

De Klankbordgroep Cultuur bestaat uit vrijwilligers met hart voor cultuur. De Klankbordgroep geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van cultuur.

De Klankbordgroep stelt activiteiten en projecten voor om de inwoners van Echt-Susteren met verschillende uitingen van cultuur in aanraking te laten komen, zoals dans, muziek, theater en beeldende kunst, samen met de cultuurcoach van Menswel. Ook werkt de Klankbordgroep mee aan de Open Monumentendag en Kunst in de Openbare Ruimte.


Cultuureducatie

De leerlingen van basisscholen in Echt-Susteren (ruim 100 klassen) ontdekken cultuurvormen zoals dans, muziek, theater en beeldende kunst tijdens het lesprogramma Kunstmenu. Ook wordt aandacht besteed aan nieuwe media en cultureel erfgoed. Daarnaast is er een Platform Cultuureducatie met vertegenwoordigers van basisscholen, Connect College, Klankbordgroep Cultuur en cultuurinstellingen. Het platform helpt mee met het realiseren van een kwalitatief kunstmenu voor het onderwijs.


Cultuurzomer en Sjarabang

Tijdens de Cultuurzomer staat Echt-Susteren bol van de culturele activiteiten, zoals exposities en een Open Podium voor jong talent. Een onderdeel van de Cultuurzomer is Sjarabang. Inwoners van elke kern kunnen een tijdelijk kunstwerk maken, dat uitdrukking geeft aan het specifieke karakter van het dorp en zijn inwoners. De verschillende kunstwerken worden via een speciale fietsroute aan elkaar verbonden.
Ga voor meer informatie over cultuur in Echt-Susteren naar www.cultuurechtsusteren.nl.