Klein evenement melden

Vindt het evenement plaats op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats? Vormt dit een belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten? Dan heeft u een evenementenvergunning nodig.

Een melding is voldoende wanneer:

 • het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen
 • het evenement tussen 12:00 uur en 24:00 uur plaatsvindt
 • geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07:00 uur of na 23:00 uur
 • slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 50 m² per object
 • het evenement voldoet aan de nadere regels evenementen
 • er een organisator is
 • de organisator ten minste 4 weken voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester

Een melding kan door de gemeente geweigerd worden.


Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP)

Per 1 januari 2018 is er het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP). Dit besluit stelt onder andere strenge eisen aan de tekening die bij een aanvraag moet worden ingediend. De hierin opgenomen voorschriften gelden voor alle evenementen of activiteiten die buiten plaatsvinden. Het BGBOP kunt u hier raadplegen.


Registratie zorgcontacten

De EHBO-leverancier dient na afloop van een evenement een registratie van zorgcontacten tijdens het evenement te overleggen aan de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). Hiervoor hebben zij onderstaand formulier nodig.

pdf Registratieformulier geneeskundige evenementenhulpverlening (PDF, 25.57 KB)

Overige voorwaarden

 • Afhankelijk van het soort evenement kunnen er extra eisen komen, bijvoorbeeld met het oog op brandveiligheid bij een buurtbarbecue
 • Is het nodig om ook verkeersmaatregelen te treffen? Dan regelt de gemeente dit. Bijvoorbeeld het afsluiten van de straat voor auto's
 • Zijn er daarnaast ook dranghekken nodig? Dan regelt de organisatie dit zelf
 • Zomaar boren of graven in de openbare grond om bijvoorbeeld een tent goed te verankeren mag niet. U hebt hiervoor toestemming nodig van de gemeente
 • U mag geen bordjes in bomen spijkeren of touwen spannen tussen bomen en struiken
 • Als het evenement is afgelopen, laat u het terrein weer netjes achter
 • Organiseert u een buurtfeest, straatfeest of buurtbarbecue? Hou er dan rekening mee dat dit uiterlijk mag duren tot 24.00 uur

Om een melding te doen, geeft u door:

 • Reden/doel van het evenement
 • Datum en tijd van het evenement
 • Hoeveel mensen u verwacht
 • Lever een plattegrondtekening in van het evenement

Meld het evenement uiterlijk vier weken van te voren aan

pdf Meldingsformulier evenement (PDF, 490.99 KB)

U meldt een klein evenement per post, of u kunt het formulier als bijlage bij het contactformulier meesturen. Let op: het is niet voldoende om alleen een contactformulier in te vullen, het aanvraagformulier dient als bijlage meegestuurd te worden.

Stuur het formulier naar:

Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt

Het melden van een evenement is gratis.