Gewijzigde openingstijden rondom carnaval

  • Er wordt een carnavalsmiddag georganiseerd voor de ouderen die deelnemen aan de huiskamerprojecten in onze gemeente. Op donderdag 20 februari is het gemeentehuis daarom gesloten. Telefonisch is het gemeentehuis bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur 
  • Vanwege carnaval is het gemeentehuis op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari gesloten (ook telefonisch)
  • Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt op dinsdag 25 februari de gelegenheid geboden om aangifte te doen tussen 11.00 en 12.00 uur. U kunt dan terecht bij de ambtenaar burgerlijke stand op het gemeentehuis 
  • Daarnaast verzoeken we iedereen om tijdens de carnavalsdagen de Nieuwe Markt zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto’s in verband met carnavalsoptochten

Klimaatbestendige inrichting plan Gelrehof

28 juni 2019
Grote tiend
Ook de gemeente Echt-Susteren heeft in toenemende mate te maken met klimaatverandering. Door de vele verhardingen en toenemende (piek)buien treed wateroverlast sneller op.

Opvang hemelwater

Dit probleem speelt de afgelopen jaren ook vaker bij Gelrehof, nabij de Grote Tiend in Echt. Daarom wordt het aanwezige groengebied hier aangepast zodat hemelwater wordt opgevangen en kan infiltreren in de ondergrond. Een voorwaarde hiervoor was dat het huidige groengebied aantrekkelijk en groen moest blijven.


Met speelaanleidingen

Samen met bewoners hebben we daarom een ontwerp opgesteld waarin deze  - klimaat adaptieve - maatregelen een plek hebben gekregen. In het najaar komen er nog extra bomen voor meer biodiversiteit en afvang van hemelwater. In overleg met de kinderen uit de buurt zijn daarnaast speelaanleidingen toegevoegd, die in combinatie met deze nieuwe inrichting een speelse dimensie zal opleveren. De uitvoering is in handen van Brouwers Infra-ontwikkeling uit Weert en duurt tot eind juli. Wethouder Peter Ruijten: "Met recht kan gezegd worden dat na uitvoering van deze werkzaamheden het plan Gelrehof straks klaar is voor de toekomst!"