Klooster Koningsbosch

In Echt-Susteren ligt één van de mooiste voormalige kloosters van het land: het voormalige kloostercomplex Koningsbosch. Om de leegstand en het verval van het complex tegen te gaan zijn er plannen voor de herontwikkeling van het klooster.

Klooster Koningsbosch

Het plan

Gelasius Vastgoed B.V. wil in het voormalige klooster een hotel maken van zo’n 100 royale kamers, inclusief restaurant en wellness-voorzieningen. Daarnaast zijn er plannen om in de kloostertuinen 45 woningen van 3 verschillende types en oppervlaktes te realiseren. Naast koopwoningen worden ook (sociale) huurwoningen aangeboden. Ook komen er meerdere buurtvoorzieningen zoals een supermarkt. De kloostertuin wordt opgeknapt en openbaar toegankelijk gemaakt. Bovendien wordt de Lourdesgrot in ere hersteld.


Unieke ligging

De unieke ligging van Koningsbosch, zo dicht bij België en Duitsland, biedt kansen voor het internationaal toerisme. Dit heeft behoefteonderzoek ook bevestigd. De plannen zijn ook een unieke kans voor de gemeenschap. Het kan leiden tot meer werkgelegenheid, meer buurtvoorzieningen en behoud van het klooster en haar monumentale en historische waarde. Het klooster wordt opgeknapt en gerenoveerd met respect voor de historische en monumentale status.


Planning

Verschillende onderzoeken zijn reeds uitgevoerd, zoals archeologisch onderzoek en EOD-onderzoek. Daarnaast is een bodemsanering doorgevoerd. Er is gestart met de sloop van vergunningsplichtige onderdelen van het klooster. De oplevering van het vernieuwde klooster met hotel is gepland voor 2020.


Inwoners betrokken

Buurtbewoners, ondernemers en anderen worden in een vroeg stadium bij het proces betrokken om rekening te houden met suggesties en zorgen, onder meer via informatiebijeenkomsten.

pdf Presentatie informatieavond Klooster Koningsbosch 19 mei 2016 (PDF, 1.26 MB)


Meer informatie

Ga voor meer informatie over de plannen voor het klooster in Koningsbosch naar www.koningsbosch.eu. Of bekijk de bestemmingsplannen op www.ruimtelijkeplannen.nl.