Aangepaste openingstijden in mei en juni

Klik hier voor een overzicht van de aangepaste openingstijden in mei en juni.

Koop of huur van een reststrook bij uw woning

Grenst uw tuin aan ‘groene’ gemeentegrond? Dan kunt u misschien een stukje grond bij uw tuin voegen. Zo maakt u uw tuin wat groter. U koopt of huurt dan een groenstrook (of reststrook) van de gemeente.
  • De groenstrook of restgrond grenst aan uw tuin, huis of land
  • De grond grenst niet aan een grote openbare ruimte, waar een rij huizen op uitkijkt of waar parkeerplaatsen zijn geplaatst
  • De omwonenden hebben er geen last van dat de groenstrook nu van u is
  • U moet na de koop of huur zelf zorgen voor het onderhoud van het stuk groen
  • Uw plannen met het stuk grond moeten stedenbouwkundig verantwoord zijn
  • Er mogen geen kabels en leidingen onder het stuk grond lopen. Het riool mag er niet te dicht bij liggen

U kunt schriftelijk een aanvraag doen bij burgemeester en wethouders. Om te vragen of u een stuk grond van de gemeente mag kopen of huren, heeft u nodig:

  • Uw geldige identiteitsbewijs
  • Uw naam en adres
  • Een situatieschets van de grond en wat u ermee wilt doen
  • Een duidelijke tekening (kadastraal) van het stuk grond waar het om gaat

Stuur het verzoek naar:

College van burgemeester en wethouders
Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt