Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft om grip op het coronavirus te krijgen een aantal maatregelen genomen. Kijk hier voor de huidige maatregelen. Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover ? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Landbouwperceel beschikbaar als pachtgrond

3 oktober 2018
Landbouwgrond
Aan de Boekhorstweg in Maria Hoop wordt een perceel (kadastraal sectie AA, nr. 947 ged. en Echt AA 988) met waterput van circa 10 hectare voor een duur van drie jaar in pacht aangeboden. Bent u de agrariër die zich inschrijft voor deze verpachtingsprocedure?

Bij de verpachtings- procedure is het volgende van belang:

  • De inschrijvingsperiode loopt tot en met 1 december 2018
  • Alleen agrariërs met hun hoofdberoep in de landbouw kunnen zich inschrijven;
  • Op verzoek van de gemeente dient de inschrijver een landbouwtelling te overleggen.
  • Degene die bereid is de hoogste pachtsom te betalen, krijgt het perceel in pacht toegedeeld. De pacht dient vooraf te worden betaald (het eerste jaar vóór 1 januari 2019).
  • Pachters of rechtspersonen waar pachters aan gelieerd zijn met oude pachtschulden worden uitgesloten van inschrijvingen tenzij de oude pachtschulden worden voldaan.
  • De waterschapslasten komen voor rekening van de gemeente.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met dhr. J. Botjes via info@echt-susteren.nl of via 0475 478 478.