Gewijzigde openingstijden rondom carnaval

  • Er wordt een carnavalsmiddag georganiseerd voor de ouderen die deelnemen aan de huiskamerprojecten in onze gemeente. Op donderdag 20 februari is het gemeentehuis daarom gesloten. Telefonisch is het gemeentehuis bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur 
  • Vanwege carnaval is het gemeentehuis op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari gesloten (ook telefonisch)
  • Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt op dinsdag 25 februari de gelegenheid geboden om aangifte te doen tussen 11.00 en 12.00 uur. U kunt dan terecht bij de ambtenaar burgerlijke stand op het gemeentehuis 
  • Daarnaast verzoeken we iedereen om tijdens de carnavalsdagen de Nieuwe Markt zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto’s in verband met carnavalsoptochten

Landbouwperceel beschikbaar als pachtgrond

3 oktober 2018
Landbouwgrond
Aan de Boekhorstweg in Maria Hoop wordt een perceel (kadastraal sectie AA, nr. 947 ged. en Echt AA 988) met waterput van circa 10 hectare voor een duur van drie jaar in pacht aangeboden. Bent u de agrariër die zich inschrijft voor deze verpachtingsprocedure?

Bij de verpachtings- procedure is het volgende van belang:

  • De inschrijvingsperiode loopt tot en met 1 december 2018
  • Alleen agrariërs met hun hoofdberoep in de landbouw kunnen zich inschrijven;
  • Op verzoek van de gemeente dient de inschrijver een landbouwtelling te overleggen.
  • Degene die bereid is de hoogste pachtsom te betalen, krijgt het perceel in pacht toegedeeld. De pacht dient vooraf te worden betaald (het eerste jaar vóór 1 januari 2019).
  • Pachters of rechtspersonen waar pachters aan gelieerd zijn met oude pachtschulden worden uitgesloten van inschrijvingen tenzij de oude pachtschulden worden voldaan.
  • De waterschapslasten komen voor rekening van de gemeente.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met dhr. J. Botjes via info@echt-susteren.nl of via 0475 478 478.