Rondom carnaval zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd.

  • Er wordt een carnavalsmiddag georganiseerd voor de ouderen die deelnemen aan de huiskamerprojecten in onze gemeente. Daarom sluit het gemeentehuis op donderdag 28 februari om 12:00 uur.  Ook telefonisch is het gemeentehuis vanaf 12:00 uur niet meer bereikbaar
  • Vanwege carnaval is het gemeentehuis op maandag 4 maart en dinsdag 5 maart gesloten (ook telefonisch)
  • Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt op dinsdag 5 maart de gelegenheid geboden om aangifte te doen tussen 11.00 en 12.00 uur. U kunt dan terecht bij de ambtenaar burgerlijke stand op het gemeentehuis
  • Daarnaast verzoeken we iedereen om tijdens de carnavalsdagen de Nieuwe Markt zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto’s in verband met carnavalsoptochten

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (adrescontrole)

11 juli 2018
deurbel
Het is belangrijk dat alle inwoners op het juiste woonadres staan geregistreerd bij de gemeente. Daarvoor bestaat de Basisregistratie Personen (BRP). Ook voor andere overheidsdiensten waaronder de politie, brandweer, Sociale dienst, Belastingdienst, zorginstellingen en het onderwijs is het belangrijk dat uw adresgegevens kloppen. Vandaar dat de gemeente meewerkt aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) om adresgegevens te controleren.

Waarom deze LAA-samenwerking?

Via de LAA-samenwerking geven overheidsdiensten zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, CJIB en SVB hun twijfels over de bewoning van een adres door aan de gemeente. Bij twijfel volgt een onderzoek, want met een verkeerd woonadres in de BRP is adresfraude (met bijvoorbeeld toeslagen of uitkeringen) mogelijk. Ook kunnen we mensen die zorg of (schuld)hulp nodig hebben zonder goed adres niet bereiken. Zo’n adresonderzoek kan ook bestaan uit een huisbezoek.


Wat houdt deze LAA-samenwerking in?

Het meewerken aan de Landelijke Aanpak Adres-kwaliteit in deze gemeente betekent dat de gemeente de adresgegevens die door de LAA worden verstrekt gaat controleren. Dit gebeurt op verschillende manieren, zowel digitaal als fysiek. Het kan dus gebeuren dat toezichthouders van de gemeente voor de LAA bij u aan de deur komen. Vraag in dit geval altijd aan de toezichthouder om zich te legitimeren. Komt het voor dat een toezichthouder van de LAA uw huis bezoekt? Dan betekent dit niet dat de gemeente fraude vermoedt. Vaak gaat het om onvolledige gegevens bij een overheidsinstantie of bijvoorbeeld een vergeten verhuismelding. Als blijkt dat een correctie van uw adresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) nodig is, dan is de gemeente verplicht deze wijziging door te voeren. Dit kan gevolgen hebben voor toeslagen, uitkeringen en andere regelingen.


Verantwoordelijkheid voor adresgegevens

Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie in de BRP. Controleer daarom zelf of u op het juiste adres staat geregistreerd. Dit kan via Mijnoverheid.nl door in te loggen met uw DigiD.


Verhuizing doorgeven

Als u gaat verhuizen dan dient u dit in de periode van vier weken voorafgaand aan de verhuizing tot vijf dagen na de verhuizing door te geven. Dit kan via www.echt-susteren.nl/verhuizen.


Vragen?

Heeft u vragen over de LAA of adresonderzoeken? Of vermoed u dat u slachtoffer bent van adresmisbruik? Neem dan contact op met de gemeente door te mailen naar info@echt-susteren.nl t.a.v. cluster bevolkingscontrole of door te bellen naar 0475 478 478.