Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De maatregelen worden losser. Blijf alert en houd anderhalve meter afstand, gebruik mondmaskers waar nodig en blijf handen wassen. We zijn er nog niet. Kijk hier voor de maatregelen. Hier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Maaien van gemeentelijke bermen

31 mei 2019
maaien bermen
Volgende week starten we met het maaien van de gemeentelijke bermen die voornamelijk buiten de bebouwde kom liggen.

Wat zijn de werkzaamheden?

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door BTL Realisatie uit Venray. De maaiwerkzaamheden bestaan voornamelijk uit het maaien van uitzichthoeken nabij wegkruisingen, het maaien van recreatieve voorzieningen (picknickplaatsen) en het maaien van een meterstrook langs de weg zodat het wegmeubilair, waaronder banken en prullebanken, toegankelijk blijft.


Bloemrijke bermen

De biodiversiteit is de laatste jaren afgenomen. Dat heeft onder andere te maken met de manier van inrichten en het beheer van bermen. Daarom houdt de gemeente rekening met bestaande natuurwaarden en proberen we, indien mogelijk, de situatie te verbeteren. Vandaar dat de maaihoogte vanaf vorig jaar is bijgesteld naar 12 centimeter. Hierdoor hebben insecten een betere overlevingskans en dat zorgt voor een bloemrijke berm en dat komt weer ten goede aan de biodiversiteit.


Overlast mogelijk

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt er nadrukkelijk rekening gehouden met de actuele flora- en faunawetgeving en de veiligheid van weggebruikers. De werkzaamheden nemen ongeveer vier weken in beslag. Enige hinder door maaiwerktuigen op de openbare weg of op het fietspad kan mogelijk zijn. Hiervoor vragen wij uw begrip. Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u mailen naar info@echt-susteren.nl t.a.v. mevrouw M. Peeters.