Gewijzigde openingstijden rondom carnaval

In verband met carnaval is het gemeentehuis op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari volledig gesloten. Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt een uitzondering gemaakt. Deze aangiftes kunt u op dinsdag 25 februari tussen 11.00 en 12.00 uur doen in het gemeentehuis. Houd rekening met de carnavalsoptochten door de Nieuwe Markt vrij van auto's te houden.

Maaien van gemeentelijke bermen

31 mei 2019
maaien bermen
Volgende week starten we met het maaien van de gemeentelijke bermen die voornamelijk buiten de bebouwde kom liggen.

Wat zijn de werkzaamheden?

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door BTL Realisatie uit Venray. De maaiwerkzaamheden bestaan voornamelijk uit het maaien van uitzichthoeken nabij wegkruisingen, het maaien van recreatieve voorzieningen (picknickplaatsen) en het maaien van een meterstrook langs de weg zodat het wegmeubilair, waaronder banken en prullebanken, toegankelijk blijft.


Bloemrijke bermen

De biodiversiteit is de laatste jaren afgenomen. Dat heeft onder andere te maken met de manier van inrichten en het beheer van bermen. Daarom houdt de gemeente rekening met bestaande natuurwaarden en proberen we, indien mogelijk, de situatie te verbeteren. Vandaar dat de maaihoogte vanaf vorig jaar is bijgesteld naar 12 centimeter. Hierdoor hebben insecten een betere overlevingskans en dat zorgt voor een bloemrijke berm en dat komt weer ten goede aan de biodiversiteit.


Overlast mogelijk

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt er nadrukkelijk rekening gehouden met de actuele flora- en faunawetgeving en de veiligheid van weggebruikers. De werkzaamheden nemen ongeveer vier weken in beslag. Enige hinder door maaiwerktuigen op de openbare weg of op het fietspad kan mogelijk zijn. Hiervoor vragen wij uw begrip. Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u mailen naar info@echt-susteren.nl t.a.v. mevrouw M. Peeters.