Gewijzigde openingstijden rondom carnaval

In verband met carnaval is het gemeentehuis op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari volledig gesloten. Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt een uitzondering gemaakt. Deze aangiftes kunt u op dinsdag 25 februari tussen 11.00 en 12.00 uur doen in het gemeentehuis. Houd rekening met de carnavalsoptochten door de Nieuwe Markt vrij van auto's te houden.

Maaien wegbermen

11 september 2018
maaien bermen
De gemeente start volgende week met het maaien van de gemeentelijke bermen die voornamelijk buiten de bebouwde kom liggen. De werkzaamheden duren ongeveer vijf weken.

De werkzaamheden 

De maaiwerkzaamheden bestaan voornamelijk uit het maaien van uitzichthoeken nabij wegkruisingen en het maaien van recreatieve voorzieningen (picknickplaatsen). Tijdens de werkzaamheden houdt het uitvoerende bedrijf, BTL Realisatie, nadrukkelijk rekening met de veiligheid van weggebruikers en de actuele flora-en faunawetgeving. De werkzaamheden nemen ongeveer vijf weken in beslag. Enige hinder door maaiwerktuigen op de openbare weg of fietspad kan mogelijk zijn. Hiervoor graag uw begrip. Heeft u vragen over de werkzaam-heden? Neem dan contact op dhr. T. Roumen door te mailen naar info@echt-susteren.nl of bel 0475 478 478. 


Bloemrijke bermen 

De biodiversiteit is de laatste jaren afgenomen. Dat heeft onder andere te maken met de manier van inrichten en het beheer van bermen. Daarom houdt de gemeente rekening met bestaande natuurwaarden en probeert de gemeente, indien mogelijk, de situatie te verbeteren. Vandaar dat de maaihoogte vanaf dit jaar is bijgesteld naar 12 centimeter en laten we een gedeelte van de bermbegroeiing in deze maaiperiode staan. Hierdoor hebben insecten een betere overlevingskans en dat zorgt voor een bloemrijkere berm en dat komt weer ten goede aan de biodiversiteit. In de loop van dit jaar gaan we in samenwerking met natuurverenigingen en de landbouwsector achterhalen of er meer maatregelen nodig zijn om de variatie in planten en insecten te vergroten.