Maaien wegbermen in Echt-Susteren

12 september 2017
De gemeente start volgende week met het maaien van de gemeentelijke bermen die voornamelijk buiten de bebouwde kom zijn gelegen.

Welke werkzaamheden worden gedaan?

De maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd door loon- en grondverzetbedrijf van de Kruijs uit Weert samen met Prioverve uit Roermond.  De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het maaien van uitzichthoeken nabij wegkruisingen, het maaien van recreatieve voorzieningen (picknickplaatsen), wateropvang bassins en het maaien van de volledige wegbermen langs weg-en fietspaden.


Overlast mogelijk

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt er nadrukkelijk rekening gehouden met de actuele flora- en faunawetgeving en de veiligheid van weggebruikers. De werkzaamheden zullen ongeveer zes weken in beslag nemen. Enige hinder door maaiwerktuigen op de openbare weg of fietspad kan mogelijk zijn. Hiervoor vragen wij uw begrip.


Vragen?

Voor vragen met betrekking tot deze werkzaamheden kunt u contact opnemen via info@echt-susteren.nl  t.a.v. mevrouw M. Peeters, team beheer.