Gewijzigde openingstijden rondom carnaval

  • Er wordt een carnavalsmiddag georganiseerd voor de ouderen die deelnemen aan de huiskamerprojecten in onze gemeente. Op donderdag 20 februari is het gemeentehuis daarom gesloten. Telefonisch is het gemeentehuis bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur 
  • Vanwege carnaval is het gemeentehuis op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari gesloten (ook telefonisch)
  • Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt op dinsdag 25 februari de gelegenheid geboden om aangifte te doen tussen 11.00 en 12.00 uur. U kunt dan terecht bij de ambtenaar burgerlijke stand op het gemeentehuis 
  • Daarnaast verzoeken we iedereen om tijdens de carnavalsdagen de Nieuwe Markt zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto’s in verband met carnavalsoptochten

Maaien wegbermen in Echt-Susteren

5 september 2019
Deze week zijn we begonnen met het maaien van de gemeentelijke bermen die voornamelijk buiten de bebouwde kom liggen. De werkzaamheden duren circa vier weken.

Wat zijn de werkzaamheden?

De maaiwerkzaamheden bestaan voornamelijk uit het maaien van uitzichthoeken nabij wegkruisingen, het maaien van recreatieve voorzieningen (picknickplaatsen), regenwaterbuffers en het maaien van de volledige berm langs de weg zodat het wegmeubilair toegankelijk blijft. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door BTL Realisatie uit Venray.


Bloemrijke bermen

De biodiversiteit is de laatste jaren afgenomen. Dat heeft onder andere te maken met de manier van inrichten en het beheer van bermen. Daarom houdt de gemeente rekening met bestaande natuurwaarden en proberen we, indien mogelijk, de situatie te verbeteren. Vandaar dat de maaihoogte vanaf vorig jaar is bijgesteld naar 12 centimeter en laten we stukken gras staan (sinusmaaien). Hierdoor hebben insecten een betere overlevingskans en dat zorgt voor een bloemrijkere berm. Dat komt weer ten goede aan de biodiversiteit.


Overlast mogelijk

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt er nadrukkelijk rekening gehouden met de actuele flora- en faunawetgeving en de veiligheid van weggebruikers. De werkzaamheden nemen ongeveer vier weken in beslag. Enige hinder door maaiwerktuigen op de openbare weg of op het fietspad is mogelijk. Hiervoor vragen wij uw begrip.


Vragen?

Voor vragen met betrekking tot deze werkzaamheden kunt u contact opnemen via info@echt-susteren.nl t.a.v. mevrouw M. Peeters of de heer T. Roumen.