Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft om grip op het coronavirus te krijgen een aantal maatregelen genomen. Kijk hier voor de huidige maatregelen. Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover ? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Maaien wegbermen in Echt-Susteren

10 september 2020
Deze week is de gemeente begonnen met het maaien van de gemeentelijke bermen die voornamelijk buiten de bebouwde kom liggen. De werkzaamheden duren circa vijf weken.

Wat zijn de werkzaamheden?

De maaiwerkzaamheden bestaan voornamelijk uit het maaien van uitzichthoeken nabij wegkruisingen, het maaien van recreatieve voorzieningen (picknickplaatsen), regenwaterbuffers en het maaien van de volledige berm langs de weg zodat het wegmeubilair toegankelijk blijft. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door BTL Realisatie uit Venray.


Bloemrijke bermen

De biodiversiteit is de laatste jaren afgenomen. Dat heeft onder andere te maken met de manier van inrichten en het beheer van bermen. Daarom houdt de gemeente rekening met bestaande natuurwaarden en proberen we, indien mogelijk, de situatie te verbeteren. Vandaar dat de maaihoogte vanaf vorig jaar is bijgesteld naar 12 centimeter en laten we stukken gras staan (sinusmaaien). Hierdoor hebben insecten een betere overlevingskans en dat zorgt voor een bloemrijkere berm en dat komt weer ten goede aan de biodiversiteit.


Overlast mogelijk

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de actuele flora- en faunawetgeving en de veiligheid van weggebruikers. De werkzaamheden nemen ongeveer vijf weken in beslag. Enige hinder door maaiwerktuigen op de openbare weg of op het fietspad kan mogelijk zijn. Hiervoor vragen wij uw begrip.


Vragen?

Voor vragen met betrekking tot deze werkzaamheden kunt u contact opnemen via info@echt-susteren.nl t.a.v. mevrouw M. Peeters.