Gewijzigde openingstijden rondom carnaval

  • Er wordt een carnavalsmiddag georganiseerd voor de ouderen die deelnemen aan de huiskamerprojecten in onze gemeente. Op donderdag 20 februari is het gemeentehuis daarom gesloten. Telefonisch is het gemeentehuis bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur 
  • Vanwege carnaval is het gemeentehuis op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari gesloten (ook telefonisch)
  • Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt op dinsdag 25 februari de gelegenheid geboden om aangifte te doen tussen 11.00 en 12.00 uur. U kunt dan terecht bij de ambtenaar burgerlijke stand op het gemeentehuis 
  • Daarnaast verzoeken we iedereen om tijdens de carnavalsdagen de Nieuwe Markt zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto’s in verband met carnavalsoptochten

Maak uw tuin waterklaar!

5 juni 2019
Regen- en ander hemelwater is schoon water. Het is jammer als dit water via de regenpijp in het riool terecht komt, want dan moet het opnieuw worden gereinigd. Om dit te voorkomen kunt u de regenpijp(en), met een gunstige subsidieregeling, afkoppelen van het riool zodat het water ten goede komt van uw tuin en grondwater.

Waarom hemelwater afkoppelen?

We krijgen vaker te maken met hittegolven of juist met hevige neerslag. Het klimaat verandert waardoor er watertekorten in droge perioden en wateroverlast tijdens piekbuien voorkomen. Dit resulteert onder andere in straten die blank staan, ondergelopen kelders, vervuild rioolwater en wateroverlast in tuinen en speelveldjes. Bovendien is het zonde om schoon regenwater het riool in te laten stromen, want dan vermengt het schone water zich met vies water. Er wordt dus onnodig veel water schoongemaakt en dat is ook niet goed voor het milieu. Uiteindelijk kost het reinigen van water en het oplossen van problemen met betrekking tot wateroverlast veel geld. Dit wordt onder meer betaald door rioolheffing en waterschapsbelasting waar we allemaal aan meebetalen. Kortom: het opvangen van regenwater is beter voor het milieu én voor onze portemonnee.


Hoe af te koppelen?

Er zijn verschillende manieren om de regenpijp af te koppelen van het riool en daarmee uw tuin ‘Waterklaar’ te maken. Zo kunt u het hemelwater bovengronds opvangen met een regenton of met een ander alternatief (eenvoudig afkoppelen). Ook kunt u het hemelwater ondergronds opvangen door middel van een grindkoffer of infiltratiekrat (regulier afkoppelen). Hierdoor kan het water geleidelijk in de bodem wegzakken. Het is ook mogelijk om de ondergrondse wateropvang te koppelen aan een elektrische pomp zodat het water later gebruikt kan worden om de tuin te sproeien. Een infiltratiekrat of grindkoffer is overigens heel goed te combineren met een regenton. Een ander alternatief is het maken van een infiltratievijver waarbij een gat wordt gemaakt zonder folie, zodat het water langzaam in de grond kan wegtrekken. Bestaande vijvers kunnen voorzien worden van moerasplanten, dit komt ook ten goede aan het ‘Waterklaarconcept’. Ook kunt u een groendak aanleggen. Groene daken houden ongeveer de helft van het regenwater vast. Door verdamping wordt dit water vervolgens teruggebracht in de atmosfeer. Daarnaast zorgt een groendak, naast het prachtige gezicht, voor verkoeling in de zomer en extra isolatie in de winter.


De subsidie

De gemeente Echt-Susteren stelt samen met Waterschap Limburg een subsidie beschikbaar om regenpijpen af te koppelen van het riool. Met deze regeling is het voor inwoners en bedrijven van Echt-Susteren aantrekkelijk om de tuin ‘Waterklaar’ te maken. Er is sprake van eenvoudig afkoppelen of regulier afkoppelen. Bij eenvoudig afkoppelen, door bijvoorbeeld het doorzagen van de regenpijp en het gebruik van een regenton, worden enkel de kosten van afkoppelen vergoed. Bij regulier afkoppelen, waarbij er meer maatregelen worden getroffen om de tuin ‘Waterklaar’ te maken, geldt een vergoeding. De vergoeding bedraagt €9,- per vierkante meter verhard oppervlak dat, door het afkoppelen, geen hemelwater meer opvangt en via de regenpijp in het riool stroomt. De subsidie is van toepassing bij verharde oppervlakten van minimaal 40m2. De subsidie geldt ook in 2018, zolang het subsidieplafond niet is overschreden.


Wie komt in aanmerking?

In principe komt iedereen in aanmerking die woonachtig is in een huis waarvan de regenpijp gekoppeld is aan het riool. Nieuwbouw woningen zijn vaak al afgekoppeld van het riool, in dat geval kunt u geen subsidie krijgen. Deelt u een regenpijp met de buren of huurt u een woning? Overleg dan met alle betrokkenen over het afkoppelen om vervolgens samen een aanvraag in te dienen. Aanvragen van woningen die in een gebied liggen met een gescheiden rioolstelsel worden eerst onderzocht voordat de aanvraag in behandeling kan worden genomen. U kunt de subsidie gemakkelijk aanvragen via het aanvraagformulier op onze website www.echt-susteren.nl. Let op: u mag pas afkoppelen zodra uw subsidieaanvraag is goedgekeurd. De werkzaamheden moeten vervolgens binnen 3 maanden starten na subsidieverlening starten en binnen 6 maanden klaar zijn.


Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd om uw tuin ‘Waterklaar’ te maken, maar weet u nog niet hoe of wat? Kijk dan gerust op onze website www.echt-susteren.nl, www.waterklaar.nl of neem contact op met de gemeente via info@echt-susteren.nl t.a.v. dhr. D. Simon of bel naar 0475 478 478.