Maaskeien markeren struinpad Grensmaasgebied

10 oktober 2018
In het kader van de beveiliging tegen hoogwater Maas worden door het Consortium Grensmaas in de omgeving van Illikhoven en Visserweert sinds 2016, vele werkzaamheden uitgevoerd.

Om de Maas meer ruimte te geven is er een nevengeul ten oosten van Visserweert gegraven. Deze stroomt ongeveer zes maanden per jaar met de Maas mee. Om dit te kunnen realiseren is zelfs de verbindingsweg genaamd "weg van Illikhoven naar Roosteren" aan de openbaarheid onttrokken.


Projectwethouder Peter Pustjens heeft in de onderhandelingen met het Consortium Grensmaas er voor gezorgd dat deze weg niet in de vergetelheid raakt. Het originele tracé van deze eeuwenoude weg is als struinpad teruggebracht, door het plaatsen van dikke maaskeien. In droge perioden kan hier dus gewoon gewandeld worden. De foto toont het Rivierpark Maasvallei met op de achtergrond Visserweert en het recent aangebrachte struinpad.