Gewijzigde openingstijden in verband met de feestdagen

  • 20 december 2018 is het gemeentehuis vanaf 15:00 uur telefonisch niet meer bereikbaar i.v.m. een personeelsbijeenkomst.
  • 24 december 2018 is het gemeentehuis geopend (en telefonisch bereikbaar) van 09:00-13:00 uur.
  • 25 en 26 december 2018 is het gemeentehuis gesloten i.v.m. eerste en tweede kerstdag.
  • 31 december 2018 is het gemeentehuis geopend (en telefonisch bereikbaar) van 09:00-13:00 uur.
  • 1 januari 2019 is het gemeentehuis gesloten i.v.m. nieuwjaarsdag.
  • 2 januari 2019 is het gemeentehuis geopend (en telefonisch bereikbaar) van 11:00-17:00 uur.

Maaskeien markeren struinpad Grensmaasgebied

10 oktober 2018
In het kader van de beveiliging tegen hoogwater Maas worden door het Consortium Grensmaas in de omgeving van Illikhoven en Visserweert sinds 2016, vele werkzaamheden uitgevoerd.

Om de Maas meer ruimte te geven is er een nevengeul ten oosten van Visserweert gegraven. Deze stroomt ongeveer zes maanden per jaar met de Maas mee. Om dit te kunnen realiseren is zelfs de verbindingsweg genaamd "weg van Illikhoven naar Roosteren" aan de openbaarheid onttrokken.


Projectwethouder Peter Pustjens heeft in de onderhandelingen met het Consortium Grensmaas er voor gezorgd dat deze weg niet in de vergetelheid raakt. Het originele tracé van deze eeuwenoude weg is als struinpad teruggebracht, door het plaatsen van dikke maaskeien. In droge perioden kan hier dus gewoon gewandeld worden. De foto toont het Rivierpark Maasvallei met op de achtergrond Visserweert en het recent aangebrachte struinpad.