Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft om grip op het coronavirus te krijgen een aantal maatregelen genomen. Kijk hier voor de huidige maatregelen. Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover ? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Maatregelen tegen het coronavirus

Om de verspreiding en de impact van het coronavirus in goede banen te leiden zijn er allerlei maatregelen genomen. Deze maatregelen gelden op landelijk, regionaal maar ook lokaal op gemeentelijk niveau. Hier vindt u een overzicht van deze maatregelen.

De Rijksoverheid heeft op 1 juli aangegeven dat de coronamaatregelen verder worden verruimd. Hier leest u wat deze maatregelen inhouden.

Contact met de gemeente

  • U bent vooralsnog gewoon welkom op afspraak in het gemeentehuis. Maak zelf een afspraak door op één van de producten/diensten op de website te klikken. Hier staat ook wat u moet meenemen naar de afspraak
  • Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente

De Gemeenteraad

Hier vindt u de agenda van de vergaderingen van de raadscommissies of de gemeenteraad. Ook staat hier of de vergaderingen doorgaan en toegankelijk zijn.


Oud papier inzameling weer langzaam op gang

Na een goed overleg tussen de gemeente en betrokken partijen komt de oud papier inzameling door verenigingen in de kernen weer gefaseerd op gang. Dit betekent dat elke betrokken vereniging (die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het inzamelen) zelf heeft besloten om wel of niet te gaan inzamelen. Meer informatie vindt u hier.


Weekmarkten

Uit de aangepaste noodverordening van de Veiligheidsregio Noord-Limburg die afgelopen vrijdag (27 maart 2020) van kracht is gegaan is het verbod op markten gewijzigd. Hierdoor mogen markten, afhankelijk van de lokale situatie, toch worden toegestaan voor wat betreft voedselverkoop. Het gemeentebestuur van Echt-Susteren heeft daarom besloten dat de weekmarken in Echt, Susteren en Nieuwstadt, weliswaar onder strenge voorwaarden, weer mogen plaatsvinden. De voorwaarden zijn als volgt:

  • Er mogen maximaal 6 kramen geplaatst worden (uitsluitend kramen van bestaande standhouders)
  • Er mogen alleen kramen geplaatst worden die uitsluitend voedsel verkopen
  • Er dient een minimale afstand van 5 meter tussen de kramen te worden aangehouden
  • De afstand tussen de aanwezigen op de markt dient minimaal 1,5 meter te bedragen

Daarnaast is het wenselijk om contactloos te betalen. Niet alleen standhouders maar ook als bezoekers van de weekmarkten dienen zich aan deze voorwaarden te houden. Er zal actief gecontroleerd worden op het naleven van alle door de overheid afgekondigde noodmaatregelen.


Buurtbemiddeling

De coronacrisis heeft invloed op ons allemaal. Omdat iedereen thuis moet blijven, wordt er veel van mensen gevraagd. Daarom vragen we u om rekening te houden met uw buren. Probeer geluidsoverlast te beperken:

  • Spelen uw kinderen binnen? Denk bijvoorbeeld aan het dragen van pantoffels in plaats van schoenen
  • Zet de TV en radio iets zachter
  • Gaat u klussen?  Doe dat dan niet hele dagen aaneengesloten. Misschien kunt u in uw buurt zelfs een klusuur afspreken, zodat de geluidsoverlast voor iedereen beperkt blijft
  • Probeer daarnaast ook iets toleranter te zijn dan normaal in deze uitzonderlijke situatie

Komt u er zelf niet uit? Dan kan Proteion buurtbemiddeling ondersteuning bieden. Samen kan onderzocht worden wat u kunt doen om zo goed mogelijk met de situatie om te gaan. Ook kan worden bekeken welke verbeteringen er mogelijk zijn, eventueel in overleg met uw buren. Het doel is om er samen uit te komen. Zo nodig en zo mogelijk kan een gezamenlijk gesprek worden geregeld via beeldbellen.

Contact
U kunt Proteion buurtbemiddeling bereiken via info@proteionbuurtbemiddeling.nl. Telefonisch kunt u contact opnemen via 06 20280576. Kijk ook eens op de website van Proteion Buurtbemiddeling.