Vanwege de Echter kermis is er op maandag 4 oktober 2021 geen avondopenstelling. Het gemeentehuis sluit die dag om 17:00 uur.

Maatregelen tegen het coronavirus

Om de verspreiding en de impact van het coronavirus in goede banen te leiden zijn er allerlei maatregelen genomen. Deze maatregelen gelden op landelijk, regionaal maar ook lokaal op gemeentelijk niveau. Hier vindt u een overzicht van deze maatregelen.

Het vaccineren tegen corona gaat hard. We zien dit terug in de besmettingscijfers en in het aantal mensen dat met Covid-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen. Deze cijfers dalen nu snel. Kijk hier voor de actuele maatregelen.

Contact met de gemeente

  • U bent gewoon welkom op afspraak in het gemeentehuis. Maak zelf een afspraak door op één van de producten/diensten op de website te klikken. Hier staat ook wat u moet meenemen naar de afspraak;
  • Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente.

De Gemeenteraad

Hier vindt u de agenda van de vergaderingen van de raadscommissies of de gemeenteraad. Ook staat hier of de vergaderingen doorgaan en toegankelijk zijn.


Buurtbemiddeling

De coronacrisis heeft invloed op ons allemaal. Omdat iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven, wordt er veel van mensen gevraagd. Daarom vragen we u om rekening te houden met uw buren. Probeer geluidsoverlast te beperken:

  • Spelen uw kinderen binnen? Denk bijvoorbeeld aan het dragen van pantoffels in plaats van schoenen;
  • Zet de TV en radio iets zachter;
  • Gaat u klussen?  Doe dat dan niet hele dagen aaneengesloten. Misschien kunt u in uw buurt zelfs een klusuur afspreken, zodat de geluidsoverlast voor iedereen beperkt blijft;
  • Probeer daarnaast ook iets toleranter te zijn dan normaal in deze uitzonderlijke situatie.

Komt u er zelf niet uit? Dan kan Proteion buurtbemiddeling ondersteuning bieden. Samen kan onderzocht worden wat u kunt doen om zo goed mogelijk met de situatie om te gaan. Ook kan worden bekeken welke verbeteringen er mogelijk zijn, eventueel in overleg met uw buren. Het doel is om er samen uit te komen. Zo nodig en zo mogelijk kan een gezamenlijk gesprek worden geregeld via beeldbellen.

Contact
U kunt Proteion buurtbemiddeling bereiken via info@proteionbuurtbemiddeling.nl. Telefonisch kunt u contact opnemen via 06 20280576. Kijk ook eens op de website van Proteion Buurtbemiddeling.