Majoor Evanslaan krijgt make-over

8 oktober 2019
4.peter_pustjens_bij_raadhuisplein.jpg
De komende tijd wordt de Majoor Evanslaan in Susteren opgeknapt. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot december dit jaar.

Totstandkoming herinrichting

Het afgelopen jaar is in nauwe samenwerking met aanwonenden een verbeterplan voor de Majoor Evanslaan in Susteren opgesteld. Dit verbeterplan was noodzakelijk aangezien de huidige inrichting niet meer voldeed. Dit kwam voornamelijk door slechte verhardingen, overlast van bomen en gebrek aan parkeerruimte. Wethouder Peter Pustjens vindt het goed dat de straat onder handen wordt genomen: ‘’Hiermee wordt de Majoor Evanslaan weer een mooie en leefbare straat waar het goed wonen is.’’ 


Herinrichting

De straat wordt heringericht waarbij nieuwe openbare verlichting, verhardingen, beplantingen en bomen worden aangebracht. Bij de keuze van het nieuwe groen wordt rekening gehouden het bevorderen van de biodiversiteit. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Asfaltbouw BV en Vaessen Groen.