Gewijzigde openingstijden rondom carnaval

  • Er wordt een carnavalsmiddag georganiseerd voor de ouderen die deelnemen aan de huiskamerprojecten in onze gemeente. Op donderdag 20 februari is het gemeentehuis daarom gesloten. Telefonisch is het gemeentehuis bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur 
  • Vanwege carnaval is het gemeentehuis op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari gesloten (ook telefonisch)
  • Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt op dinsdag 25 februari de gelegenheid geboden om aangifte te doen tussen 11.00 en 12.00 uur. U kunt dan terecht bij de ambtenaar burgerlijke stand op het gemeentehuis 
  • Daarnaast verzoeken we iedereen om tijdens de carnavalsdagen de Nieuwe Markt zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto’s in verband met carnavalsoptochten

Majoor Evanslaan krijgt make-over

8 oktober 2019
4.peter_pustjens_bij_raadhuisplein.jpg
De komende tijd wordt de Majoor Evanslaan in Susteren opgeknapt. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot december dit jaar.

Totstandkoming herinrichting

Het afgelopen jaar is in nauwe samenwerking met aanwonenden een verbeterplan voor de Majoor Evanslaan in Susteren opgesteld. Dit verbeterplan was noodzakelijk aangezien de huidige inrichting niet meer voldeed. Dit kwam voornamelijk door slechte verhardingen, overlast van bomen en gebrek aan parkeerruimte. Wethouder Peter Pustjens vindt het goed dat de straat onder handen wordt genomen: ‘’Hiermee wordt de Majoor Evanslaan weer een mooie en leefbare straat waar het goed wonen is.’’ 


Herinrichting

De straat wordt heringericht waarbij nieuwe openbare verlichting, verhardingen, beplantingen en bomen worden aangebracht. Bij de keuze van het nieuwe groen wordt rekening gehouden het bevorderen van de biodiversiteit. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Asfaltbouw BV en Vaessen Groen.