Mantelzorgcompliment aanvragen?

7 mei 2019
Sinds 2015 hebben gemeenten de taak om een waardering voor mantelzorgers te regelen. Mantelzorgers van inwoners van de gemeente Echt-Susteren kunnen daarom het zogenaamde mantelzorgcompliment aanvragen.

Wat is een mantelzorgcompliment?

Het mantelzorgcompliment is een blijk van waardering voor mantelzorgers. Mantelzorgers van 21 jaar en ouder die aan de gestelde voorwaarden voldoen krijgen van de gemeente Echt-Susteren per jaar € 175,-. Mantelzorgers tussen 12 en 20 jaar ontvangen een Nationale bioscoopbon ter waarde van € 40,-.

Voorwaarden mantelzorgcompliment

Om in aanmerking te komen voor deze waardering zijn de volgende vier voorwaarden van toepassing. (1) De mantelzorger verleent langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week niet gebruikelijke onbetaalde zorg aan een naaste (diegene die de mantelzorg ontvangt). (2) De mantelzorger staat als mantelzorger geregistreerd bij Steunpunt Mantelzorg van Stichting Menswel. (3) De zorgvrager woont in gemeente Echt-Susteren en (4) de zorgvrager woont niet in een WLZ-instelling.

Mantelzorgcompliment aanvragen

Wanneer u (geregistreerd) mantelzorger bent, ontvangt u niet automatisch het mantelzorgcompliment. De zorgvrager dient dit apart voor de mantelzorger aan te vragen. Dit kan door een aanvraagformulier af te halen aan de balie van het gemeentehuis (Nieuwe Markt 55 in Echt) of een formulier hier te downloaden. Een aanvraagformulier kan ook via Stichting Menswel (0475-484848).worden geregeld. Vervolgens vullen zowel de cliënt als de mantelzorger het formulier in en sturen het op naar Stichting Menswel (Chatelainplein 31, 6102 BB Echt). Hier kunt u ook met al uw andere vragen over mantelzorg terecht.

Let op: Zorgvragers die in een instelling wonen (en een WLZ-indicatie hebben) kunnen geen gemeentelijk mantelzorgcompliment ontvangen. Deze inwoners kunnen gebruik maken van de mogelijkheden die de WLZ-instelling biedt.