Rondom de feestdagen zijn er aanpassingen in de openingstijden en bereikbaarheid van de gemeente:

  • Donderdag 19 december is het gemeentehuis vanaf 15:00 uur telefonisch niet bereikbaar
  • Dinsdag 24 december is het gemeentehuis telefonisch bereikbaar van 09:00-13:00 uur
  • Op eerste en tweede kerstdag (woensdag 25 en donderdag 26 december) is het gemeentehuis gesloten
  • Op oudjaarsdag (dinsdag 31 december) is het gemeentehuis telefonisch bereikbaar van 09:00-13:00 uur
  • Op nieuwjaarsdag 1 januari 2020 is het gemeentehuis gesloten
  • Donderdag 2 januari 2020 is het gemeentehuis geopend van 11:00-13:00 uur en telefonisch bereikbaar van 11:00-17:00 uur

Medische regeling: tegemoetkoming afvalstoffenheffing 2020

27 november 2019
Als u in 2020 door een medisch handicap of een chronische ziekte (bijvoorbeeld met incontinentiemateriaal of een stoma) meer restafval aanbiedt, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming.

Wat moet u doen?

Via de website van de BsGW kunt u vanaf januari 2020 het hiervoor benodigde formulier downloaden, invullen en via BsGW inleveren. U kunt ook telefonisch contact opnemen met BsGW via 088-8420420. De BsGW beoordeelt of u in aanmerking komt voor de financiële reductie. Als dit het geval is, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en wordt dit verrekend met uw afvalstoffenheffing in 2021. 


Hoeveel kunt u besparen?

De verlaging bedraagt maximaal € 60,- per jaar per huishouden. Stel u gebruikt een 240 liter restafvalcontainer met een (ledigings)tarief van € 9, dan kunt u deze container met behulp van deze reductie ongeveer 7 keer extra aanbieden. Als u een 40 liter restafvalcontainer gebruikt met een ledigingstarief van € 1,50 dan kunt u deze container 40 keer extra aanbieden. Als u gebruikt maakt van een ondergrondse container van 60 liter (dit is vooral het geval voor inwoners van appartementen) met een tarief van € 2,25 dan kunt u het restafval ongeveer 26 keer extra aanbieden. 


Betaling van afvalstoffenheffing 2020

In 2020 betaalt u alleen het vastrecht. Voor meerpersoonshuishoudens is dit € 155,- en voor éénpersoonshuishoudens € 101,-. In 2021 betaalt u naast het vastrecht van 2021 ook het variabele bedrag over 2020. Dat variabele bedrag bestaat uit het aantal keren dat u de restafvalcontainer (240 liter = € 9 of 40 liter = € 1,50) aan de straat zet. Woont u in een appartementencomplex of heeft u geen restafvalcontainer? Dan bestaat het variabele bedrag uit het aantal keren dat u uw afval heeft gestort in een ondergrondse restafvalcontainer. Een storting in de ondergrondse restafval (60 liter) kost € 2,25. De aanbiedingen van restafval worden dus in 2020 geregistreerd zodat u dit in 2021 kunt betalen.