Vanwege de Echter kermis is er op maandag 7 oktober 2019 geen avondopenstelling. Het gemeentehuis sluit die dag om 17:00 uur.

Melden defecte straatverlichting

Is er een lantaarnpaal kapot? U kunt dit melden bij de beheerder van de straatverlichting.

U kunt de melding direct doorgeven bij de beheerder van de straatverichting, Nobralux. U krijgt een terugkoppeling over de afhandeling.