Vragen over het coronavirus (COVID-19)
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. Nederland blijft daarom tot en met ten minste 9 februari in lockdown. Kijk hier voor de maatregelen. Hier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Melding mobiele puinbreker

Voorwaarden

 • U doet de melding minimaal 15 werkdagen voor u met de werkzaamheden begint
 • Twee dagen voorafgaand aan de feitelijke start stelt u de gemeente hiervan op de hoogte
 • U mag alleen puin breken dat afkomstig is van de slooplocatie waar u de mobiele puinbreker wil inzetten
 • U moet voldoen aan het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval. Onder bouw- en sloopafval wordt verstaan: steenachtige bedrijfsafvalstoffen afkomstig van het bouwen of slopen van wegen, gebouwen of overige bouwwerken
 • U mag alleen puinbreken tussen 07.00 en 19.00 uur en niet op zaterdagen, zondagen en feestdagen

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van Kenniscentrum InfoMil.

U doet de melding minimaal 15 werkdagen voor u met de werkzaamheden begint. U meldt het gebruik schriftelijk bij de gemeente. In uw melding staan de volgende gegevens:

 • Waar u de puinbreker gaat gebruiken (adres of locatie)
 • De naam en het adres van degene die de puinbreker gaat gebruiken (eventueel ook de gegevens van de opdrachtgever)
 • Om hoeveel en welk soort bouw- en sloopafval het gaat
 • Hoe hoog het geluidsniveau van de mobiele puinbreker is (in decibellen, dB(A))
 • Wanneer u begint met de werkzaamheden en hoe lang u de puinbreker gebruikt 
 • Een duidelijke tekening van de situatie van de opstelplaats voor de puinbreker bij. Houd hierbij rekening met de afstand tot gebouwen van derden.

Huurt u de puinbreker? Het verhuurbedrijf kan u mogelijk helpen bij het doen van de melding. U stuurt de melding naar:

Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt

Als wij uw melding hebben ontvangen, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Als uw melding niet compleet is of er onduidelijkheden zijn dan krijgt u daarvan bericht. De ontvangst van uw melding wordt gepubliceerd.