Vanwege de Echter kermis is er op maandag 4 oktober 2021 geen avondopenstelling. Het gemeentehuis sluit die dag om 17:00 uur.

Nederlander worden door optie of naturalisatie

U kunt op twee manieren Nederlander worden: door optie of door naturalisatie. U vraagt die aan bij de gemeente. U maakt hiervoor een afspraak.

Afspraak maken 

Optie is de eenvoudigste en snelste manier om Nederlander te worden. Kijk eerst of u voor optie in aanmerking komt.

Woont u in Nederland en wilt u de Nederlandse nationaliteit krijgen? Staat u bovendien in de gemeente Echt-Susteren ingeschreven? Dan kunt u bij ons een verzoek tot optie indienen. Hiervoor maakt u een afspraak.


Hoe het werkt

 • Voldoet u aan alle voorwaarden van de IND? Dan gaan we met uw aanvraag aan de slag. Wij nemen namens de burgemeester een beslissing. Hierover krijgt u een brief
 • Krijgt u de Nederlandse nationaliteit? Dan nodigt de burgemeester u binnen 6 weken uit voor de naturalisatieceremonie. Daar krijgt u de optieverklaring
 • Twee dagen na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands reisdocument bij ons aanvragen. U moet dan ook uw verblijfsdocument inleveren

Meenemen

 • Paspoort waar uw nationaliteit op staat
 • Geldige verblijfsvergunning
 • Geboorteakte

De gemeente controleert altijd of uw identiteitspapieren echt zijn.

Woont u in Nederland en wilt u de Nederlandse nationaliteit krijgen? Staat u bovendien in Echt-Susteren ingeschreven? Dan kunt u bij ons een verzoek tot naturalisatie indienen. Hiervoor maakt u een afspraak.


Hoe het werkt

 • Voldoet u aan alle voorwaarden van de IND? Dan maken we een tweede afspraak om uw naturalisatieverzoek samen in te dienen
 • Wij schrijven een advies en sturen dit samen met uw aanvraag op naar de IND
 • De koning beslist over uw aanvraag. De IND stuurt u hier een brief over
 • Mag u naturaliseren? Dan krijgt u 6 weken later van de gemeente een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie
 • Twee dagen na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands reisdocument aanvragen. Hiervoor maakt u een afspraak
 • Als u uw reisdocument ophaalt, moet u uw verblijfsvergunning bij het IND inleveren

Meenemen

 • Geldig paspoort waar uw nationaliteit op staat
 • Geldige verblijfsvergunning
 • Geboorteakte
 • Inburgeringsdiploma op A2- taalniveau. Hebt u dit diploma niet? Dan kijken we naar eventuele andere Nederlandse middelbareschooldiploma's

De gemeente controleert altijd of uw identiteitspapieren echt zijn.

Nederlander worden door optie

Voor wie Prijs 2021
Voor 1 persoon        € 196
Voor een stel € 335
Voor elk kind waarvoor u de aanvraag doet € 22

Nederlander worden door naturalisatie

Voor wie Prijs 2021
Voor 1 persoon        € 925
Voor een stel € 1181
Voor elk kind waarvoor u de aanvraag doet € 137

Bent u staatloos? Of hebt u een verblijfsvergunning asiel (document III of IV)? Dan is de naturalisatieprocedure goedkoper.

Voor wie Prijs 2021
Voor 1 persoon        € 688
Voor een echtpaar of geregistreerde partners € 945

U betaalt dit bij uw aanvraag.

NB: alleen personen met een asielstatus betalen een aangepast tarief.