Vanwege de Echter kermis is er op maandag 4 oktober 2021 geen avondopenstelling. Het gemeentehuis sluit die dag om 17:00 uur.

Nederlanders en EER onderdanen die wonen in het buitenland - niet ingezetenen