Vragen over het coronavirus (COVID-19)
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. Nederland blijft daarom tot en met ten minste 9 februari in lockdown. Kijk hier voor de maatregelenHier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Hessels

3 januari 2020
Tijdens de nieuwjaarsontvangst van de gemeente op 3 januari 2020 hield burgemeester Hessels zijn nieuwjaarstoespraak. U kunt deze hieronder lezen, of via de link bekijken.

kijk hier: https://youtu.be/0l1fls7xcq8

Dames en heren,

Welkom op onze nieuwjaarsbijeenkomst! Welkom aan alle vertegenwoordigers van verenigingen, vrijwilligersorganisaties, onze ondernemers, maatschappelijke organisaties en natuurlijk aan alle andere inwoners van Echt-Susteren die de moeite hebben genomen om elkaar hier het beste te wensen voor 2020.


2019 was een jaar, waarin op veel terreinen – vaak letterlijk – aan de weg getimmerd werd in Echt-Susteren. Nieuwstadt, Berkelaar, Pey, om maar een paar kernen te noemen, kregen te maken, of hebben nog steeds te maken met ingrijpende wegreconstructies. Het zal op sommige plaatsen nog even doorbijten zijn, maar onze gemeente ziet er weer bijna overal prima uit. Met de investeringen van de afgelopen jaren kunnen we weer decennia vooruit.


De gemeente investeerde niet alleen in ‘harde infrastructuur’. Minstens zoveel aandacht ging – als vanouds – uit naar het op een nóg hoger plan brengen van onze voorzieningen op het gebied van cultuur, sport, verenigingsleven en de zorg.


Al in januari vond de opening plaats van het geheel gerenoveerde oude stadhuis van Echt op de Plats, dat onder de naam ‘Cultuurhuis Edith Stein’ onderdak biedt aan een aantal Echter verenigingen, maar gelukkig ook nog steeds aan ons Museum van de Vrouw. Eindelijk heeft ook Echt zijn zo gewenste gemeenschapshuis!


In Koningsbosch opende in mei het gerenoveerde gemeenschapshuis Oos Heem, en in november werd de Pejjerhaof in Pey als gemeenschapshuis heropend. In maart werd de nieuwste loot aan de stam van onze huiskamers toegevoegd met de opening van de eerste ‘Huiskamer Extra’ in De Bandert, waar mensen, die lijden aan dementie terecht kunnen. Heel belangrijk en vernieuwend is dat ook hun mantelzorgers hier welkom zijn, waarmee ook deze zo belangrijke groep mensen ervaringen kan uitwisselen en advies kan inwinnen. Het zijn de helden van deze tijd, onze mantelzorgers en ze verdienen dan ook onze aandacht en respect.


Over helden gesproken: naast de zeer verdiende Koninklijke Onderscheidingen, die gedurende het jaar werden uitgereikt, hadden we er in het afgelopen jaar ook weer een echte held tussen zitten. Nico Geerlings uit Echt redde in maart het leven van een inwoner van Maria Hoop door hem uit een brandende auto te halen en kreeg hiervoor in augustus de Koninklijke Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon. Ondanks de heel strenge eisen, die aan deze hoge onderscheiding worden gesteld, was Nico de vijfde held, die in onze gemeente in de afgelopen jaren deze Koninklijke erkenning krijgt. De vijfde op zeven uitreikingen deze eeuw in heel Limburg! Qua heldendom staat het Smalste Stukje Nederland onbedreigd op nummer één in onze provincie en waarschijnlijk in heel Nederland!


Dames en heren,
Ook 2020 gaat een jaar worden, waarin de gemeente vol doorpakt met het realiseren van onze ambitieuze agenda. Dat is al begonnen met het nieuwe afvalinzamelingssysteem, waar al veel over gesproken is en waar in de komende weken op straat en in menig huishouden ook zeker nog over gesproken zal worden. Duurzaamheid en de houdbaarheid en betaalbaarheid van de inzameling van afval staat hierbij voorop, waarbij het uitgangspunt is geweest dat afvalscheiding zal leiden tot een betere en ook op de langere termijn betaalbare dienstverlening.


In Echt zal in dit jaar veel gesproken gaan worden over de plannen, die het centrum weer moeten gaan verlevendigen en waar de ontwikkeling van De Valk een hoofdrol in speelt. Ook hier zal de sprong naar de toekomst niet zonder slag of stoot gaan plaatsvinden, maar de kansen die zich aandienen, moeten met beide handen aangegrepen worden.


Dat is ook gebeurd door De Aester, die over een dikke maand heel carnavalvierend Limburg hier naartoe halen voor de finale van het LVK. Dat gaat een groot feest worden, waar Echt-Susteren opnieuw kan laten zien dat hier het zwaartepunt ligt van de Limburgse vastelaovendj. Laten we daarbij ook de topprestatie van Bas van Neer uit Susteren, die afgelopen jaar het Limburgs Buuttekampioenschap won, niet onvermeld laten!


Maar eerst zullen we in deze maand nog heel serieus gaan herdenken dat onze regio 75 jaar geleden zwaar leed onder de gevechten, die ons land moesten bevrijden van de terreur van haat en onverdraagzaamheid. Honderden inwoners van onze kernen overleefden die laatste week van de oorlog in deze contreien niet. Hele families werden weggevaagd om de verloren vrijheid van ons land en zijn inwoners te herwinnen.


Laten we dan ook blijven strijden voor die vrijheid en er heel erg zuinig op zijn. Laten we elkaar met respect behandelen en ook respect hebben voor elkaars mening, voor elkaars manier van leven en voor elkaars waarden en normen.Afgelopen jaar vroeg ik u op deze plaats hoe lang het geleden was dat u iemand had horen zeggen “Dat weet ik niet; daar heb ik te weinig verstand van”. Inmiddels lijkt de maatschappelijke druk om overal maar een mening over te moeten hebben, nog verder te zijn doorgeslagen. Het is voor sommigen niet eens meer genoeg dat zij hun eigen mening vrij mogen ventileren; als hun strijd niet ook jouw strijd is, ligt een plek aan de al dan niet digitale schandpaal in het verschiet.


Ik wil hier vandaag pleiten voor het recht om nu eens géén mening te hebben. Om niet te vuur en te zwaard over alles en iedereen te moeten oordelen. Vroeger spraken we van de ‘zwijgende meerderheid’, die vaak het grote, rustige midden vertegenwoordigde. Als je nu de media volgt – of het nu moderne sociale media zijn, of de traditionele in krant of op radio en TV, dat maakt niet veel uit – dan ontkom je niet aan het kiezen van een kant in welke discussie dan ook.


Onze Koning sprak er afgelopen week over in zijn kersttoespraak: "Vrijheid is nooit gratis” zo zei hij. “Zij vraagt altijd iets van ons: vertrouwen in elkaar, redelijkheid, de bereidheid om elkaar ruimte te geven. Iedereen die zich verdiept in wat vrijheid is, snapt waarom verdraagzaamheid zo belangrijk is. Als we mensen met een andere mening gaan bedreigen, ondermijnen we precies wat ons zo dierbaar is", aldus de koning. "Om vrij te zijn, moeten we het dwarse denken toelaten. In onszelf en bij anderen."


Dames en heren,
Het recht op vrijheid van meningsuiting vindt zijn basis in het recht om niet overal een mening over te moeten hebben. Probeer het eens! De wereld zou er een stuk rustiger en meer ontspannen door worden.

In die gedachte wens ik u allen een gezond, gelukkig, succesvol en bovenal een zalig 2020!