Papieren coronabewijs aanvragen? Bel dan met de CoronaCheck-helpdesk (0800-1421).

Nieuwstadt

De komende tijd zullen in Nieuwstadt een aantal ontwikkelingen plaatsvinden om het gebied leefbaar en aantrekkelijk te maken en te houden voor onze inwoners.

Groene ontwikkelingen rondom Nieuwstadt

In het kader van de plannen voor een uitbreiding van VDL Nedcar is de afgelopen jaren door de provincie, VDL Nedcar en de gemeente, in overleg met belangstellenden en belangengroeperingen, nagedacht hoe de leefbaarheid van Nieuwstadt en omgeving versterkt kan worden. Dit heeft voor de bovenwettelijke groencompensatie geresulteerd in een projectenkaart Swentibold.

Projectenkaart Swentibold

Nadat de laatste jaren in en om het centrum van Nieuwstadt een groot aantal wegen mooi is heringericht, wordt nu ook een aantal projecten in het buitengebied opgepakt zoals de stadswal, routestructuren en de herinrichting van de beken. In april is de projectenkaart Swentibold door de gemeenteraad van Echt-Susteren besproken en is budget beschikbaar gesteld voor de realisatie van het eerste deel van deze projecten.

Informatieavond

Op 1 juli heeft een digitale informatieavond plaatsgevonden waarin de projecten die tot de projectenkaart behoren zijn toegelicht. Op deze avond is ook toegelicht hoe de projecten aangepakt worden. Hiervoor zijn nog geen definitieve plannen opgesteld, zodat de projecten nog samen met de inwoners ingevuld kunnen worden. De opname van deze informatieavond kunt u hier terug kijken.


Woningbouwplan voormalige schoollocatie Nieuwstadt

Projectontwikkelaar Mulleners is gestart met de realisatie van het woningbouwproject. De locatie is inmiddels bouwrijp (riolering, bouwwegen). Na de bouwvak zal begonnen worden met de woningbouw. In totaal komen hier 26 woningen (5 sociale huurwoningen, 2 kavels waarop zelfbouwers een woning kunnen bouwen, 13 gezinswoningen en 6 levensloop-bestendige woningen).

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 10 oktober 2019 zijn de plannen toegelicht tijdens een goed bezochte informatiebijeenkomst.

pdf verslag infoavond (PDF, 31.08 KB) pdf Presentatie infoavond 10-10-2019 (PDF, 63.84 MB) pdf Beeldende presentatie Nieuwstadt 10-10-2019 (PDF, 7.99 MB)

 

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u bellen naar de gemeente via 0475-478 478 of een mail sturen naar info@echt-susteren.nl t.a.v. dhr. W. Jansen.


Centrum Nieuwstadt 2e fase

pdf Nieuwsbrief -juli 2020 (PDF, 376.18 KB) pdf Planning (PDF, 238.38 KB) pdf Presentatie Nieuwstadt fase 2- 2 juli 2019 (PDF, 978.35 KB) pdf Centrum Nieuwstadt (PDF, 8.42 MB) pdf definitief ontwerp 1 (PDF, 2.59 MB) pdf definitief ontwerp 2 (PDF, 1.95 MB) pdf Verslag werkgroep sessie 1 (PDF, 116.06 KB) pdf verslag werkgroep sessie 2 (PDF, 283.58 KB) pdf verslag werkgroep sessie 3 (PDF, 104.39 KB)

3e fase Limbrichterstraat en Aan de Linde

pdf Presentatie herinrichting Limbrichterstraat en Aan de Linde (PDF, 2.23 MB) pdf Situatieblad herinrichting Limbrichterstraat en Aan de Linde deel 1 van 2 (PDF, 1.81 MB) pdf Situatieblad herinrichting Limbrichterstraat en Aan de Linde deel 2 van 2 (PDF, 2.11 MB) pdf Verslag werkgroep herinrichting Limbrichterstraat en Aan de Linde 24-2-2021 (PDF, 650.14 KB) pdf Verslag werkgroep herinrichting Limbrichterstraat en Aan de Linde 2-6-2021 (PDF, 97.6 KB)

4e fase Randenborgweg en Haverterweg

pdf Presentatie informatieavond fase 4 (PDF, 3.21 MB) pdf Verslag algemene informatieavond 12 oktober 2021 (PDF, 429.59 KB) pdf Vragen algemene informatieavond 12 oktober 2021 (PDF, 448.31 KB)