Vanwege de Echter kermis is er op maandag 4 oktober 2021 geen avondopenstelling. Het gemeentehuis sluit die dag om 17:00 uur.

Ondergrondse containers

Op 17 locaties in de gemeente Echt-Susteren kunt u in ondergrondse containers papier, karton, glas en restafval aanbieden.

Regels

  • Bij de ondergrondse containerparkjes wordt uitsluitend oud papier, glas (bont en wit) en restafval ingezameld;
  • Om gebruik te kunnen maken van de ondergrondse restafvalcontainers heeft u een afvalpas nodig. Deze kunt u hier aanvragen;
  • Het is verboden om afval op of naast de containers achter te laten. Bij overtreding kan een proces verbaal worden uitgeschreven;
  • Is de container vol? Ga naar een ander inzamelpunt en meld dit hier¬†of via de Fixi app op uw smartphone of tablet;
  • Als het niet door de vulopening van de container past hoort het niet in deze containers thuis.

De locaties van de ondergrondse containers vindt u in de afvalkalender.