Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft om grip op het coronavirus te krijgen een aantal maatregelen genomen. Kijk hier voor de huidige maatregelen. Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover ? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Onderhoud bij bosgebied Marissen-Kranenbroek

20 november 2019
Bosgebied Kranenbroek
Stichting IKL is gestart met de laatste fase van de grootschalige onderhoudswerkzaamheden in het bosgebied van Echt-Susteren. Deze keer vinden de werkzaamheden plaats in de bossen rond het Marissen- Kranenbroek.

Waarom onderhoud? 

Stichting IKL coördineert in opdracht van de gemeente het bosonderhoud. “Het onderhoud van de bossen is van groot belang om de gebieden zo gevarieerd mogelijk te houden. Het kappen van bomen is dus een noodzakelijke stap die hiervoor genomen wordt. De kap van de bomen is zorgvuldig voorbereid waarbij het behoud van het bos voorop staat,” aldus Mark Luijten, projectleider landschap en beheer bij stichting IKL. Over een aantal jaren zal er door deze noodzakelijke ingreep meer soortvariatie in het bos ontstaan. Dit heeft een positief effect op de aanwezige dier-, plant- en boomsoorten. 


Overlast? 

Er kan tijdens deze werkzaamheden (lokale) overlast ontstaan. Stichting IKL neemt voorzorgsmaatregelen om deze tot het minimum te beperken. Uiterlijk 15 maart zijn alle werkzaamheden afgerond, inclusief het afvoeren van het hout en het herstel van de wegen. Bij vragen over de uit te voeren werkzaamheden kunt u contact opnemen met IKL via m.luijten@ikl-limburg.nl of met de dhr. T. Roumen van de gemeente Echt-Susteren via info@echt-susteren.nl