Onderzoek naar winkelgedrag

4 november 2019
Centrum Echt
De gemeente en de provincie willen met een enquête het koopgedrag van inwoners van Echt-Susteren in kaart brengen. Daarom worden steekproefsgewijs enquêtes in onze gemeente verspreid.

Toekomstbestendig beeld krijgen 

Wethouder Geert Frische juicht dit initiatief toe: “Dit brengt het winkelaanbod en het bestedingsgedrag van de inwoners van onze gemeente goed in kaart en dit helpt mee om een toekomstbestendig beeld te krijgen en leegstand tegen te gaan.” U zou ons een plezier doen door deze in te vullen en te retourneren. 


Geen brief, maar toch meedoen? 

Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag mee willen doen, kunnen de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/ksol2019. Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 50 cadeaubonnen van € 25,- verloot.