Gewijzigde openingstijden rondom carnaval

  • Er wordt een carnavalsmiddag georganiseerd voor de ouderen die deelnemen aan de huiskamerprojecten in onze gemeente. Op donderdag 20 februari is het gemeentehuis daarom gesloten. Telefonisch is het gemeentehuis bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur 
  • Vanwege carnaval is het gemeentehuis op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari gesloten (ook telefonisch)
  • Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt op dinsdag 25 februari de gelegenheid geboden om aangifte te doen tussen 11.00 en 12.00 uur. U kunt dan terecht bij de ambtenaar burgerlijke stand op het gemeentehuis 
  • Daarnaast verzoeken we iedereen om tijdens de carnavalsdagen de Nieuwe Markt zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto’s in verband met carnavalsoptochten

Ontvangst Gilde Blauw Sjuut

18 februari 2020
Plats in Echt

Tijd: 14:30

Ontvangst Blauw Sjuut

De Blauw Sjuut vieët i 2020 vuur de 70e moal oet um i de Euregio d'r vasteloavend aa te kóndige.
De ieësjte kier is dat i 1949 gebuëd. Dat woar juus inne daag en 't góng uëver Vols noa Oake en trük. Doanoa woeëd 't va 2 noa 3 en oetintelig noa 5 daag wie 't noe nog ummer is.
Went me good reëkent da zouw me zage vanaaf 1949 is 't de 71e kier. Egelig sjtimt dat óch evvel de Sjuut is 2 kier nit oetgevare. I 1953 bei d'r watersnoodramp en later nog ing kier óngerwiel va d'r Golfkreeg.

Vuur 't Gilde zint 3 dinger zieëker aadig um te vermelde.
I 1133 is de Sjuut vuur 't ieësj gevare vanoet 't Eifeldörpke Kornelimünster dat toentertied Inda heesjde. Die legendarisje Togh is vuur 't Gilde noa noe d'r basis geweë vuur de activiteite hüjtsedaags. Dat is óch noe nog noa te leëze in de kronieke va de Abdij va St. Truiden.
Rónk 1490 hat d'r weltberoemde sjilder Jeroen Bosch ee schilderei gemak mit d'r naam :"die Blau Schuyte". Dat kunswerk hat heë gebaseerd óp de Sjuut va 1133. Went gier ins i Paries kómt dan goat zieëker ing kier noa 't Louvre, want doa hingt dat schilderei.
In 2005 hant Gedeputeerde Staten va Limburg ós benumd tót "Officiële ambassadeurs va d'r Limburgse vasteloavend"