Papieren coronabewijs aanvragen? Bel dan met de CoronaCheck-helpdesk (0800-1421).

Ontwikkeling zonneparken

27 juli 2020
Zonnepark
Voor de gemeente ligt de opgave om de CO2-uitstoot met 49% te reduceren in 2030. Om dit te bereiken, en om de verwachte elektriciteitsbehoefte met lokale zonneparken op te wekken, is een oppervlakte van circa 137 hectare nodig.

Voorbereiding en realisatie

Om invulling te geven aan het opwekken van duurzame energie heeft de gemeente op 26 september 2019 het beleidskader ‘Zonneparken en Windparken Gemeente Echt-Susteren’ vastgesteld. Vervolgens is een pilot gestart waarmee de gemeente ervaring wil opdoen met de voorbereiding en realisatie van zonneparken. In totaal zijn er 17 plannen ingediend.


Best scorende zonneparken

Op 30 juni 2020 heeft de gemeente besloten om met de vijf best scorende plannen voor zonneparken het proces te vervolgen. Deze worden in 2020 tot een overeenkomst uitgewerkt. De 5 best scorende zonneparken zijn:
- Bosserheide (Donnerskamp nabij Koningsbosch) - 5 hectare
- Dominicusweg (nabij Peij) - min. 1,6 en max. 6,3 hectare
- Groensebos (Heerdstraat nabij Sint Joost) - 10 hectare
- Maasbrachterweg nabij Berkelaar - 5 hectare
- Maria Hoop - Putbroekerbosweg (nabij Putbroek) - 12 hectare
Het pilotproces van maximaal 38 hectare kan een substantiële bijdrage leveren aan de gemeentelijke opgave.


Vervolg tweede halfjaar 2020

In het vervolgproces gaan de initiatiefnemers actief met de omgeving communiceren. Uitgangspunt is dat de initiatiefnemer de regie neemt en afstemt met de gemeente, die in deze fase de rol heeft van actieve partner. In dit communicatieproces zal de betrokkenheid van de omgeving en acceptatiegraad van de projectplannen moeten blijken. Hierbij worden de communicatiekanalen van de gemeente ingezet.


Concrete afspraken

De doelstelling is om in 2020 overeenkomsten uitgewerkt te hebben waarin concrete afspraken worden gemaakt over de invulling van ons beleidskader. Denk hierbij aan landschappelijke inpassing, draagvlak en participatie. Pas na ondertekening van de overeenkomst volgt de planologische procedure. Dit is een bestemmingsplanwijziging gevolgd door een omgevingsvergunning.


Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.echt-susteren.nl/initiatiefnemers-zonneparken.