Het Commissariaat voor de Media wijst per gemeente iedere vijf jaar één lokale omroep aan. De aanwijzingsperiode van de huidige lokale omroep SOL2 eindigt per 20 augustus 2024. Daarna wordt opnieuw een lokale omroep aangewezen.

Partijen die in aanmerking willen komen, kunnen bij het Commissariaat voor de Media tot uiterlijk 20 februari 2024 een aanvraag indienen.
Om als lokale omroep aangewezen te kunnen worden, moet de partij voldoen aan de wettelijke toetsingscriteria zoals vastgelegd in de Mediawet (artikel 2.61). Eventuele andere aanvullende toetsingscriteria worden medio november bekend gemaakt.
 
Aanmelden kan via de pagina 'Lokale omroep' op de website www.cvdm.nl(externe link)