Vanwege de Echter kermis is er op maandag 7 oktober 2019 geen avondopenstelling. Het gemeentehuis sluit die dag om 17:00 uur.

Ophalen van afval

  • De gemeente besteedt de inzameling van afval uit aan Icomes (Inzamelcombinatie Echt-Susteren). Mochten er vragen zijn over afval, dan kunt u contact opnemen met Icomes via 0800- 0201043.
  • Woont u in een appartementencomplex? Dan heeft u meestal geen grijze container. U kunt uw huisvuil deponeren in het ondergrondse inzamelstation dat bij uw complex hoort. Hiervoor heeft u een pasje nodig. Is deze pas verloren of beschadigd? Neem dan contact op met de gemeente.
  • Puin, klein chemisch afval en grof (huis- en tuin) afval brengt u naar het Milieupark
  • Textiel wordt ingezameld in inzamelstations. De locaties vindt u via de afvalkalender. Bruikbaar textiel kan worden aangeboden aan de Kledingbank
  • Bruikbare goederen en meubels kunt u aanbieden aan kringwinkel Infini
  • Heeft u veel afval dat u niet kunt afvoeren naar een milieustraat (tijdens een verbouwing bijvoorbeeld)?  Dan kunt u het beste het afval middels een container laten afvoeren. In de gemeente zijn diverse bedrijven gevestigd die dit aanbieden.

Afvalkalender

In de afvalkalender vindt u meer informatie over de inzameling van afval. Zoek op adres om te zien wanneer uw afval wordt opgehaald.

In de afvalkalender vindt u ook:

  • Informatie over de verschillende soorten afval  
  • De plekken waar u afval kunt aanbieden 
  • Nuttige afvaladressen
  • Plattegrond met dichtstbijzijnde inzamelparkjes

AfvalApp

Met een smartphone kunt u snel, makkelijk en op elk moment van de dag de afvalkalender bekijken. Download de AfvalApp gratis in de app-store van Google of Apple.

Voor de afvoer van afval betaalt u belasting. Kijk voor meer informatie over afvalstoffenheffing op de website van BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen).