Gewijzigde openingstijden rondom carnaval

  • Er wordt een carnavalsmiddag georganiseerd voor de ouderen die deelnemen aan de huiskamerprojecten in onze gemeente. Op donderdag 20 februari is het gemeentehuis daarom gesloten. Telefonisch is het gemeentehuis bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur 
  • Vanwege carnaval is het gemeentehuis op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari gesloten (ook telefonisch)
  • Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt op dinsdag 25 februari de gelegenheid geboden om aangifte te doen tussen 11.00 en 12.00 uur. U kunt dan terecht bij de ambtenaar burgerlijke stand op het gemeentehuis 
  • Daarnaast verzoeken we iedereen om tijdens de carnavalsdagen de Nieuwe Markt zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto’s in verband met carnavalsoptochten

Oplossingen voor vergeten afvalcontainers

21 augustus 2019
Deze zomer hebben we meer te maken met meldingen en klachten over niet geleegde containers. Graag informeren we u over de gemaakte afspraken en oplossingen met onze afvalpartners om problemen in de toekomst te voorkomen.

Containers vergeten te ledigen

In de gemeente Echt-Susteren is ICOMES onze partner en het aanspreekpunt voor het ophalen en verwerken van afval. De firma Baetsen voert vervolgens deze werkzaamheden uit en zet dagelijks meerdere voertuigen in om afval gescheiden op te halen. Ook in de zomer gaat de afvalinzameling gewoon door. Tijdens de vakantieperiode gaan de vaste chauffeurs een aantal weken met vakantie en worden er andere chauffeurs ingezet om de afvalinzameling door te laten lopen. Deze invalchauffeurs hebben minder routekennis waardoor het is voorgekomen dat Baetsen sommige containers is vergeten te ledigen.


Gemaakte afspraken met partners

Wethouder Hub Meuwissen is daarom met ICOMES en Baetsen hierover in gesprek gegaan. Dit heeft geleid tot een aantal nieuwe afspraken om dit ongemak in de toekomst te voorkomen. Zo heeft Baetsen een nieuw navigatiesysteem aangeschaft waarin alle afvalroutes worden ingelezen. Dat betekent dat als er in de toekomst een invalchauffeur de route rijdt, hij of zij met navigatie gaat rijden zodat er geen straten worden overgeslagen. Hierdoor hopen we dat het aantal meldingen flink afneemt. Ook hebben we met het callcenter van ICOMES hernieuwde afspraken gemaakt. Zo gaan zij inwoners die een melding hebben gemaakt van een niet geleegde container beter informeren over het moment wanneer Baetsen de containers alsnog gaat ledigen. Tenslotte gaat Baetsen bij de adressen waar veel meldingen zijn gemaakt gericht zoeken naar een oplossing. Daar waar het noodzakelijk is worden routes aangepast. In zo’n geval worden inwoners hiervan op de hoogte gebracht.


Zet de containers tijdig aan de straat

Het is belangrijk dat u de afvalcontainers op tijd, op de juiste dag en met het juiste afval aan de straat zet. Als u te laat bent met het aanbieden van de afvalcontainer en u maakt melding van een niet geleegde container dan moet Baetsen opnieuw met het grote inzamelvoertuig door de wijk rijden. Uit het oogpunt van duurzaamheid en veiligheid is dit niet wenselijk. Bied daarom de container altijd op de juiste wijze aan. Doet u dit niet, dan is er een groot risico dat uw container niet wordt geleegd. Heeft u nog problemen met een niet opgehaalde container terwijl u deze wel juist aan de straat hebt gezet? Maak hier dan altijd een melding van door contact op te nemen met ICOMES via 0800 – 0201043. Zie ook www.echt-susteren.nl/afval of bekijk de afvalapp.