Oud-burgemeester Bert Janssen overleden

10 augustus 2017
Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van oud-burgemeester Bert Janssen De heer Janssen was burgemeester in de gemeente Echt van 1 juni 1986 tot 1 januari 1993.

Hij wordt herinnerd als een kundig bestuurder die in een politiek roerige periode met een doelgerichte en verbindende bestuursstijl en een grote dossierkennis toegankelijk bleef voor alle burgers, raads- en collegeleden en ambtenaren van de gemeente. Hij wist het zakelijke vaak te combineren met een gezonde dosis humor.


Wij wensen de nabestaanden van de heer Janssen veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.


Namens de Gemeenteraad, het College van Burgemeester en Wethouders en de medewerkers van de gemeente Echt-Susteren.

Drs. J.W.M.M.J. Hessels, Burgemeester

Mr. M.M.W.H.Y. Hermans, Griffier

Drs. G.W.T. van Balkom, Gemeentesecretaris