Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft op 24 juni aangegeven dat de coronamaatregelen verder worden verruimd. Kijk hier voor de huidige maatregelen. Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover ? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Overeenstemming over aanpak verdroging Middelsgraaf en de Doort

9 juni 2020
Vijvers Doort
Als gevolg van de klimaatverandering hebben we steeds vaker te kampen met droge zomers en extreme temperaturen. De Middelsgraaf is hierdoor de afgelopen jaren regelmatig drooggevallen, met ecologische schade voor dieren en planten tot gevolg. Om de Middelsgraaf toekomstbestendig te maken, neemt Waterschap Limburg maatregelen.

Noodzakelijke maatregelen

Waterschap Limburg brengt over een lengte van circa 1 kilometer een ondoorlatende kleilaag aan om de bestaande lekkages te dichten. Daarnaast wordt de doorstroming van het water in de visvijvers in de Doort verbeterd door de aanleg van duikers. Een duiker is een buis die twee watergangen met elkaar verbindt. Har Frenken (bestuur Waterschap Limburg): “De Middelsgraaf is in 2016 heringericht met als doel om grondwatercondities voor natuur te verbeteren. Ook is de Middelsgraaf visoptrekbaar gemaakt doordat stuwen die aanwezig waren zijn verwijderd.”


Gezamenlijke aanpak

In samenspraak met Waterschap Limburg, Staatsbosbeheer (eigenaar natuurgebied De Doort), de
gemeente Echt-Susteren en Hengelsportvereniging Sint Jan, is er de afgelopen maanden gewerkt aan nog andere gezamenlijke oplossingen. Zo wordt er een verdeelstuw aangebracht die het aangevoerde water van de Middelsgraaf verdeelt tussen de Middelsgraaf en de vijvers van de Doort. Daarnaast wordt door Staasbosbeheer een nieuwe overeenkomst gemaakt met de hengelsportvereniging Sint Jan met afspraken ten aanzien van de bevisbaarheid van de Doort. Zowel dhr. Feller van de hengelsportvereniging Sint Jan als wethouder Peter Ruijten zijn verheugd dat de inspanningen van afgelopen twee jaren nu leiden tot deze verbeteringen. ‘’De maatregelen
zorgen voor een verbetering van zowel de natuur als de mogelijkheden voor de hengelsport en
wandelrecreatie. Alle partijen hebben voordeel bij de uit te voeren maatregelen. Een win-winsituatie!’’


Planning

De werkzaamheden worden dit najaar uitgevoerd omdat Waterschap Limburg eerst rekening houdt
met het vogelbroedseizoen. Deze maatregelen worden op een duurzame manier gerealiseerd door
het gebruik van klei als natuurlijke oplossing voor het infiltratieverlies.