Participatieplatform Sociaal Domein

Leefbare kernen, actieve inwoners, een rijk verenigingsleven, goede zorg en ondersteuning. Het zijn allemaal speerpunten voor de gemeente Echt-Susteren. Maar dat kan de gemeente niet realiseren zonder nauwe samenwerking met vertegenwoordigers uit het sociaal domein. Die vertegenwoordigers vormen samen het Participatieplatform Sociaal Domein.

Wat doet het Participatieplatform eigenlijk?

Het Participatieplatform brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de gemeente over het sociaal domein. Het platform denkt ook mee bij de totstandkoming en uitvoering van de Wmo, de Jeugdhulp en Participatiewet. Daarnaast komt het platform op voor de belangen van de inwoners en zet zich er voor in inwoners op de hoogte te stellen van en voor te lichten over veranderingen in het sociaal domein.


Samen aan de slag

Samen moeten we werken aan het realiseren en behouden van de leefbaarheid in ieder dorp, buurt en wijk. Daar waar nodig met ondersteuning van de gemeente en professionals. Sociale wijkteams zijn hierbij erg belangrijk. Maar nog belangrijker is de eigen kracht van onze inwoners en hun sociale netwerken, zodat iedereen zolang mogelijk kan blijven meedoen aan onze maatschappij. Het platform ziet hier ook een taak voor de inwoners om zichzelf te informeren en ontmoetingsmomenten met elkaar te creƫren. Of door activiteiten mee te ontplooien in hun wijk om samen goed voorbereid te zijn op de veranderingen.


Bestuur

Voorzitter Vicevoorzitter Secretariƫle ondersteuning Penningmeester
Dhr. Paul Tulfer Joyce Berkers

John Schreurs

(Stichting Menswel)
Dhr. Ydo Hoeben
0475-485823 06-41620172 0475-484848 0475 302079
ptulfer81@hotmail.com berkersjoyce@hotmail.com

john.schreurs@menswel.nl

ydohoeben@home.nl

Vragen?

Heeft u vragen over of aan het Participatieplatform? Neem contact op met voorzitter Paul Tulfer via ptulfer81@hotmail.com..