Pas op met vuurwerk!

18 december 2018
flikkerster vuurwerk
Vuurwerk hoort bij de jaarwisseling. Helaas vallen hierdoor elk jaar ernstig gewonden. Ben daarom voorzichtig met vuurwerk en houd u aan de regels om boetes te voorkomen. Het afsteken van vuurwerk is alleen toegestaan op 31 december vanaf 18:00 uur tot en met 1 januari 02:00 uur. Ook roepen we iedereen op om op 1 januari het vuurwerkafval op te ruimen. Vuurwerk dat niet afgaat, levert een groot gevaar op voor kinderen die het nog willen afsteken. Ook is het slecht voor het straatbeeld en het milieu. Het vuurwerkafval kan in de restafvalcontainer.

Vuurwerktips

Bij vuurwerkongevallen worden vooral het hoofd en de handen getroffen doordat mensen het vuurwerk niet op de juiste manier afsteken of niet de juiste hulpmiddelen gebruiken. Gebruik daarom onderstaande tips:

  • Maak nooit zelf vuurwerk! Experimenteer dus ook niet met het bundelen of uit elkaar halen van vuurwerk. 
  • Koop geen illegaal vuurwerk. Vuurwerk dat niet op de officiële verkooppunten, binnen de vastgestelde verkoopdagen (29, 30 of 31 december), verkocht wordt is over het algemeen illegaal.
  • Bewaar vuurwerk op een droge, koele plaats, buiten het bereik van kinderen en nooit in een broek- of jaszak.Bereid u goed voor door vooraf de afsteekinstructies te lezen en bijvoorbeeld door het klaarzetten van potten om vuurpijlen stabiel in te zetten.

Vuurwerk boetes

Als er vuurwerk wordt afgestoken buiten het toegestane tijdsbestek of als er illegaal vuurwerk wordt afgestoken, kunt u een boete krijgen. De boete voor het afsteken van toegestaan consumentenvuurwerk buiten de gestelde tijden is € 100,-. Wanneer iemand verboden illegaal vuurwerk afsteekt, kan de boete al snel oplopen tot € 400,-. De strafeis geldt per artikel illegaal vuurwerk dat iemand afsteekt. De politie controleert samen met de gemeentelijke opsporingsambtenaren (BOA’s) op het afsteken van vuurwerk. Voor jongeren onder de 18 jaar gelden leer/ werkstraffen voor het afsteken van illegaal vuurwerk of het afsteken van legaal vuurwerk buiten het toegestane tijdsbestek. Houd er rekening mee dat u kindervuurwerk vanaf 12 jaar, zoals flikkersterretjes, het hele jaar door mag afsteken.


Vuurwerkoverlast

Heeft u overlast van vuurwerk? Als deze bijvoorbeeld buiten het toegestane tijdsbestek worden afgestoken? Dan kunt u zich wenden tot de politie door te bellen naar 0900-8844. Het kan ook voorkomen dat u of uw buurt te maken krijgt met vuurwerkschade. Schade door vuurwerk kunt u melden bij de gemeente via de gratis Buiten Beter app. Maak een foto, beschrijf de locatie en stuur het door. Alle meldingen worden bij de gemeente verzameld en zo snel mogelijk meegenomen om de gevolgen van schade te voorkomen