Vragen over het coronavirus (COVID-19)
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met 20 april van kracht. De avondklok wordt wel iets aangepast. Vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later in om 22.00 uur. Kijk hier voor de maatregelenHier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Pey

De raad heeft een aantal jaren geleden, vanwege demografische ontwikkelingen, de economische recessie en maatschappelijke tendensen (o.a. ontwikkelingen in het sociaal domein) besloten tot gebiedsgericht besturen van onze gemeente.
pey-roterweg
Auteur: 
Maartje Maakt
Licentie: 
Copyright

Gebiedsvisie

Hiervoor moeten gebiedsvisies en dorpsontwikkelingsplannen worden opgesteld, waarin vanuit verschillende gemeentelijke beleidsterreinen – integraal - gekeken wordt naar de meest wenselijke ontwikkeling van een dorp of kern.

In Pey zijn enkele situaties, die vragen om een integrale gebiedsvisie. Het gaat dan om vragen als: Hoe om te gaan met de leegstand of uitbreiding van winkels in de kern? Hoe om te gaan met de woningbehoefte en de realisatie van de leefbaarheidsvoorzieningen (gemeenschapshuizen) zoals in de andere kernen is gebeurd, alsmede de verbetering van verkeersknelpunten en de upgrading van het openbaar gebied/ herinrichting van straten en pleinen.  Al deze vragen kunnen niet los van elkaar beantwoord worden. Daarvoor is de gebiedsvisie Pey opgesteld, die ontwikkelingen beschrijft, analyses maakt en mogelijke oplossingsrichtingen voor diverse knelpunten aandraagt.

De gebiedsvisie kunt u downloaden door op onderstaande pdf te klikken.


pdf Gebiedsvisie Pey - november 2017 (PDF, 38.23 MB)

De verwachting is dat de gebiedsvisie Pey de komende  jaren richting kan geven aan voorstellen en besluiten over de  leefbaarheid van Pey. De in de visie genoemde projecten behoeven nog een nadere uitwerking. Voor sommige locaties moet nog – afhankelijk van het resultaat van lopende onderhandelingen - het voorkeursscenario worden vastgesteld.

De planning voor onderstaand schetsontwerp omtrent de omgeving van het Patronaat in Pey is dat de werkzaamheden rond de zomerperiode van 2021 zijn afgerond.

pdf Presentatie herinrichting omgeving Patronaat Pey 7-5-2020 (PDF, 3.21 MB) pdf Concept ontwerp Pey omgeving patronaat december 2020 (PDF, 3.21 MB)

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u onderstaande bewonersbrief raadplegen. Heeft u vragen over de brief, de gebiedsvisie of het schetsontwerp? Neem dan contact op met mevrouw E. Bijsterbosch via o475-478 478 of mail naar info@echt-susteren.nl t.a.v. E. Bijsterbosch.

pdf Bewonersbrief Herinrichting omgeving patronaat Pey 17-6-2020 (PDF, 478.83 KB) pdf Bewonersbrief herinrichting omgeving patronaat Pey 21-12-2020 (PDF, 2.06 MB)

Rioolaanpassing Marktsingel, Slek

De gemeente gaat in 2020 in een gedeelte van de Marktsingel in Slek het riool aanpassen. Reden voor deze aanpassing is het herhaaldelijke wateroverlast in de straat.

Niet de gehele Marktsingel zal worden aangepast, de werkzaamheden zullen plaatsvinden in het gedeelte tussen huisnummer 30 en 68.
De verwachting is dat de daadwerkelijke schop in de grond gaat na de bouwvakantie 2020.

pdf Schetsontwerp Marktsingel Slek na rioolaanpassing (PDF, 3.18 MB) pdf Nieuwsbrief Marktsingel Pey juni 2020 (PDF, 942.43 KB) pdf Nieuwsbrief 2 Marktsingel (PDF, 38.05 KB)

Verkeerstechnische aanpassingen in de Clarastraat, Pey

De gemeente is voornemens om de Clarastraat vanaf de kruising met de Houtstraat tot en met de kruising met de Jacobastraat verkeersveiliger te maken.

Een korte toelichting op de aanpassingen:

1.    De kruisingen Clarastraat met de Jacobastraat, Lisweg en parkeerplaats bij Jan Linders zijn en blijven gelijkwaardige kruisingen (verkeer van rechts heeft voorrang). Deze kruising met de Jacobastraat wordt verhoogd zoals de kruising met de Lisweg. De kruisingen worden voorzien van een rode kleur. In alle wegen blijft 30km/uur het snelheidsregime.

2.    Het realiseren van een betere voetgangersverbinding (school – thuis route ) richting de Houtstraat. Hiervoor wordt de as van de weg van het gedeelte Clarastraat voor de nieuwe appartementen verschoven. Hierdoor ontstaat er aan de zijde van Jan Linders  ruimte voor voetgangers, ook tijdens het laden en lossen van vrachtverkeer.

3.    De voetgangersoversteekplaatsen (zebrapad) worden geoptimaliseerd. Dit om een betere en veiligere oversteek te realiseren op de drukke locaties en verbindingen richting supermarkt en Houtstraat.

Planning

Dit jaar start WML met het saneren van een groot gedeelte van het waterleidingennet in Pey. De Clarastraat is daar ook een onderdeel van. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in de eerste helft van 2021. Door de geplande werkzaamheden van WML is het niet verstandig om de werkzaamheden nu al uit te voeren. De verwachting is daarom ook dat de werkzaamheden vinden plaats na de bouwvak 2021. Om de supermarkten incl. de parkeerplaatsen bereikbaar te houden wordt het werk gefaseerd uitgevoerd. Ook wordt rekening gehouden met een goede doorstroming van verkeer in het gebied.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen op dit concept ontwerp dan kunt u deze stellen door te mailen naar Info@echt-susteren.nl; onder vermelding van: Info Centrumgebied Pey t.a.v de heer N. Heijen. Dit is mogelijk tot 5 maart 2021. Hierna worden de binnengekomen vragen en opmerkingen behandeld en voor zover mogelijk in het plan verwerkt.

pdf Concept tekening Clarastraat januari 2021 (PDF, 3.23 MB) pdf Concept tekening Clarastraat aangepast maart 2021 (PDF, 844.86 KB) pdf Bewonersbrief Clarastraat januari 2021 (PDF, 1.2 MB) pdf Bewonersbrief Clarastraat maart 2021 (PDF, 2.44 MB)