Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft om grip op het coronavirus te krijgen een aantal maatregelen genomen. Kijk hier voor de huidige maatregelen. Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover ? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

PMD-zakken met restafval

30 juli 2020
Op dit moment worden nog steeds ongeveer 60 PMD (Plastic of Metalen verpakkingen en Drinkpakken) zakken per dag afgekeurd. Deze PMD-zakken worden niet meegenomen omdat ze vervuild zijn met restafval. Het gaat hier om artikelen die hier niet in thuishoren. Denk aan hard plastic zoals wasmanden, emmers en speelgoed, maar ook latex- en plastic handschoenen en mondkampjes. Dit hoort niet thuis in het PMD maar bij het restafval. Deze zakken worden dan ook niet opgehaald. In principe dient in de PMD-zak alleen verpakkingsmaterialen te zitten. Als het materiaal niet als verpakking gebruikt kan worden is het meestal niet geschikt als PMD materiaal. Heeft u per ongeluk iets verkeerds bij het PMD gedaan en is deze zak niet opgehaald? Neem de zak dan weer mee naar binnen en sorteer opnieuw. Kijk op de afvalkalender welk verpakkingsmateriaal in de PMD-zak mag worden aangeboden.

Wat gebeurt er met verkeerd aangeboden PMD-zakken?

Onze afvalpartner Icomes die het afval bij u thuis ophaalt neemt PMD-zakken met verkeerde artikelen niet mee. Dit komt doordat de consequenties voor verkeerd PMD-afval hoog zijn. Zo krijgt de gemeente hiervoor een boete en krijgt de gemeente geen vergoeding voor de hele lading PMD. De boetes en gemiste inkomsten lopen samen dan snel op tot € 50.000. Dit betekent dat het inzamelen van afval duurder wordt en dit tekort wordt doorberekend in de afvalstoffenheffing. Het is dus in ieders belang om afval juist te scheiden en geen verkeerde artikelen in PMD-zakken te stoppen.


TIPS

  1. Leg de PMD-zak zoveel mogelijk voor uw eigen deur, zodat altijd vastgesteld kan worden dat het goede PMD van u afkomstig is.

  2. Zet uw restafvalcontainer uitsluitend aan straat als hij VOL is. U betaalt immers per lediging.

  3. Doe al uw Groente- Fruit- Tuinafval uitsluitend in de GFT container (en dus niet in restafval container). Deze wordt in deze periode wekelijks opgehaald.

  4. Raadpleeg bij twijfel de afvalwijzer.