Proclaimer en privacy

De gemeente Echt-Susteren is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij doen er alles aan deze toegankelijk, actueel en juist te houden.

Wij streven naar een optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van vragen. Informatie over de gemeente Echt-Susteren, gemeentelijk beleid en gemeentelijke producten en diensten vindt u op deze website.
Als u een mail ontvangt die niet voor u bestemd is, vragen wij u de e-mail terug te sturen naar de afzender en de e-mail te verwijderen. 

Is bepaalde informatie voor u niet toegankelijk of komt u iets tegen wat niet juist is? Stuur een e-mail met uw vraag of opmerking naar communicatie@echt-susteren.nl of bel ons via (0475) 478 478.


Privacy

De gemeente Echt-Susteren respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Zij draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.
Alle informatie die u ons geeft, behandelen wij vertrouwelijk volgens onze privacy verklaring. Persoons- of adresgegevens gebruiken we alleen waarvoor u ze aan ons hebt verstrekt. De verstrekte gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit nodig is om de gevraagde dienst uit te voeren of wanneer de gemeente hiertoe wettelijk verplicht is.


Toegankelijkheid

De toegankelijkheid van deze site is gewaarborgd, doordat de webrichtlijnen van de overheid worden nagestreefd.