Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft om grip op het coronavirus te krijgen een aantal maatregelen genomen. Kijk hier voor de huidige maatregelen. Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover ? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas 2020 - 2023

16 oktober 2020
Maas
In het risicoprofiel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord is de Maas als een dusdanig risicovol object benoemd dat hiervoor een rampbestrijdingsplan nodig is. Volgens de geldende procedure is het huidige rampbestrijdingsplan aan vervanging toe. Aangezien de Veiligheidsregio Zuid-Limburg ook haar planvorming voor de Maas moest vervangen, is besloten om samen met de veiligheidsregio Zuid-Limburg één gezamenlijk rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas op te stellen.

Rampbestrijdingsplan

Het rampbestrijdingsplan Hoogwater-Maas beschrijft de procedurele aanpak van de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Limburg-Zuid voor de verschillende hoogwaterscenario’s die zich kunnen voordoen in de Maas. Het plan is opgesteld om de gevolgen van hoogwater in het Limburgse deel van de Maas zoveel mogelijk te beperken en te bestrijden. Dit plan dient als kapstok voor alle individuele (onderliggende) plannen en wordt uiteindelijk vastgesteld door het algemeen bestuur van beide veiligheidsregio’s (Limburg-Noord en Zuid-Limburg).


Procedure

Op grond van de Algemene wet Bestuursrecht legt de Veiligheidsregio het concept Rampbestrijdingsplan ter inzage in het gemeentehuis en heeft u de mogelijkheid uw zienswijze kenbaar te maken. Het document ligt voor 6 weken ter inzage vanaf vrijdag 9 oktober 2020. U kunt het plan ter inzage vinden bij de receptie in het gemeentehuis van Echt-Susteren.