Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een beheerplan gemaakt voor Natura 2000-gebied Grensmaas. In het plan - het is nog een ontwerp - staat beschreven welke resultaten het ministerie tussen 2023 en 2029 wil bereiken rond het behoud of herstel van de natuur en wilde dier- en plantsoorten in de Grensmaas. Ook staat er een overzicht in van maatregelen die nodig zijn om deze resultaten te behalen in het onbevaarbare deel van de Maas tussen Maastricht en Stevensweert. Tot en met dinsdag 10 oktober kan iedereen reageren op het ontwerpbeheerplan Grensmaas.

Inhoud en planning

Het plan richt zich op het in stand houden van het beschermde Natura 2000-gebied en maakt duidelijk welke activiteiten naast de natuurfuncties toegestaan zijn en onder welke voorwaarden. Meer informatie over de inhoud en planning van het project vindt u op www.platformparticipatie.nl/grensmaas(externe link). Hier is ook te lezen hoe en waar u documenten kunt inzien.

Zienswijze indienen

Een zienswijze (reactie) indienen kan op drie manieren. Digitaal via de website www.platformparticipatie.nl/grensmaas(externe link), via telefoonnummer 070 456 96 07 of per post: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directie Participatie o.v.v. Natura 2000-gebied Grensmaas, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag. U krijgt altijd een ontvangstbevestiging.