Reisdocument voor Nederlanders die wonen in het buitenland– niet ingezetenen

Heeft u de Nederlandse nationaliteit, woont u in het buitenland en wilt u uw paspoort of identiteitskaart vernieuwen? U kunt hiervoor terecht bij gemeente Echt-Susteren. Voor iedere persoon (en per reisdocument) plant u een aparte afspraak in. Als u alle benodigde stukken bij u heeft, kunt u na vijf werkdagen uw paspoort of identiteitskaart persoonlijk, zonder afspraak afhalen.

Let op: U kunt als ouder niet namens uw kind(eren) een paspoort aanvragen. Neem uw kind(eren) mee naar het gemeentehuis.

Afspraak maken 

Soorten paspoorten en identiteitskaart

 • Nationaal paspoort
 • Tweede paspoort
 • Zakenpaspoort
 • Nederlandse identiteitskaart voor Nederlanders binnen een EU-land of Nederlandse inwoners van Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Turkije, IJsland of Zwitserland

Een Nederlandse identiteitskaart mag naast een paspoort worden aangevraagd. Woont u in een ander land en wordt deze niet genoemd? Het is voor u niet mogelijk om een identiteitskaart aan te vragen. Vraag een paspoort aan.


Paspoort en identiteitskaart zonder vaste woon- of verblijfplaats

Heeft u de Nederlandse nationaliteit, maar geen vaste woon- of verblijfplaats en verloopt uw reisdocument? Dan kunt u onder andere bij gemeente Echt-Susteren een reisdocument aanvragen. Zie: Paspoort en identiteitskaart zonder vaste woon- of verblijfplaats


Spoedaanvraag

Een spoedaanvraag voor een reisdocument is niet mogelijk, wanneer u als Nederlander in het buitenland woont. Heeft u met spoed een nieuw reisdocument nodig en voldoet u aan de voorwaarden? Vraag dan een noodpaspoort aan.


Kwijt of gestolen

Is uw reisdocument kwijt of gestolen? Tijdens de afspraak wordt een vermissingsverklaring opgemaakt. Daarna vraagt u direct uw nieuwe reisdocument aan. Vindt u uw reisdocument? Lever deze dan in bij de gemeente, uw reisdocument is niet meer geldig.


Reizen met kinderen

Kinderen moeten altijd een eigen paspoort of identiteitskaart bij zich hebben als ze naar het buitenland reizen. Zie ook: reizen met kinderen.


Vingerafdrukken

Bij een aanvraag voor een paspoort nemen wij twee vingerafdrukken.


Geldigheid

 • Een paspoort en identiteitskaart voor volwassenen is tien jaar geldig
 • Een paspoort en identiteitskaart voor kinderen en jongeren onder 18 jaar is vijf jaar geldig
 • Met een paspoort kunt u wereldwijd reizen. Een Nederlandse identiteitskaart is geldig in een aantal landen

Bij het aanvragen of vernieuwen van uw reisdocument

 • Uw paspoort en/of identiteitskaart. Als u een andere nationaliteit heeft en in het bezit bent van een reisdocument uit een ander land, moet u dat ook meenemen
 • Een pasfoto. Let op de eisen. Het is niet mogelijk om pasfoto's op het gemeentehuis te maken. Omdat er strenge eisen aan de pasfoto's zijn, is het beter om deze in Nederland te maken
 • Geld. U betaalt het paspoort of identiteitskaart contant of per pin
 • Eén van de volgende twee documenten:
  • Een recente verklaring met daarin uw vaste verblijfplaats en nationaliteit (een bewijs van inschrijving met vermelding van nationaliteit en burgerlijke staat). Deze moet door een bevoegde autoriteit afgegeven zijn en mag niet ouder dan 14 dagen zijn. Let op: uw oude paspoort of identiteitskaart bewijst niet dat u de Nederlandse nationaliteit (nog) heeft. Het geeft alleen aan dat u op het moment van afgifte van het oude reisdocument de Nederlandse nationaliteit had.
  • Woont u in Frankrijk? U moet een 'attestation de mairie'/ 'justificatif de domicile' met vermelding van uw Nederlandse nationaliteit overleggen. Deze kunt u verkrijgen bij de burgemeester van uw woonplaats. Als uw Nederlandse reisdocument 2 jaar of langer is verlopen, moet u een bewijs overleggen dat u de Franse nationaliteit niet heeft aangevraagd. Dit bewijs kunt u met een aanvraagbrief opvragen bij het Ministére de l'Immigration in Rézé, tel 0240 84 46 00

pdf formulier aanvraagbrief ministere de l'immigration verklaring nationaliteit (PDF, 124.78 KB)

Documenten uit het buitenland moeten vaak eerst gelegaliseerd worden door de autoriteiten van het land waar het document vandaan komt. De gemeente accepteert alleen buitenlandse akten die gelegaliseerd zijn door de Nederlandse vertegenwoordiging in het land waar de documenten zijn afgegeven


Originele geboorteakte (niet ouder dan 6 maanden)

 • Bij iedere aanvraag voor een identiteitskaart voor een kind jonger dan 12 jaar, en bij iedere aanvraag voor een paspoort voor een kind tot 18 jaar
 • Als u in het buitenland of Nederland bent geboren, maar nooit in Nederland heeft gewoond
 • Als u voor 1 oktober 1994 bent vertrokken uit Nederland

Neem ook mee in de volgende situatie

 • Een geldige originele verblijfsvergunning met daarin uw nationaliteit, afgegeven door een instantie in uw land die hiervoor bevoegd is
 • Wilt u de naam van uw partner in het reisdocument? Lever ook een huwelijksakte of partnerregistratie in, als de naam nog niet vermeld staat in het huidige reisdocument. Moet de naam van een overleden partner worden vermeld? Neem dan de overlijdensakte mee. Beide documenten mogen niet ouder dan 6 maanden zijn
 • Toestemming van uw curator als u onder curatele staat

Jonger dan 12 jaar (of jonger dan 18 jaar voor de aanvraag van een paspoort)

 • Je vraagt je reisdocument persoonlijk op afspraak aan. Je ouders of verzorgers komen mee
 • Je ouders nemen een origineel uittreksel (niet ouder dan 6 maanden) van hun huwelijksakte mee (als je ouders getrouwd zijn)
 • Een recente verklaring met daarin de vaste verblijfplaats en nationaliteit (een bewijs van inschrijving met vermelding van nationaliteit). Deze moet door een bevoegde autoriteit afgegeven zijn en mag niet ouder dan 14 dagen zijn
 • Alle identiteitsbewijzen en paspoorten. Ook als deze zijn verlopen
 • Een geboorteakte (niet ouder dan 6 maanden)
 • Een pasfoto. Let op de eisen
 • Geld. Betalen gaat contant of per pin
 • Schriftelijke toestemming van beide ouders of degenen die het gezag hebben
 • Vul het formulier "Toestemming reisdocument minderjarige" in
 • Legitimatiebewijs van beide ouders of degenen die het ouderlijk gezag hebben

pdf Formulier toestemming afgifte reisdocument minderjarige voor ouders-verzorgers (PDF, 208.81 KB)

 


Ouderlijk gezag aantonen

 • Origineel uittreksel huwelijksakte, niet ouder dan 6 maanden. Dus geen trouwboekje
 • Origineel gewaarmerkte kopie echtscheidingsdocumenten (niet ouder dan 6 maanden). Op te vragen bij de betreffende rechtbank, waaruit blijkt wie het ouderlijk gezag heeft over het minderjarige kind
 • Originele adoptiepapieren van een Nederlandse rechtbank
 • Originele akte van erkenning waaruit blijkt dat de moeder heeft ingestemd met de erkenning

Meer informatie

Soms vraagt de gemeente om meer documenten. Twijfelt u of heeft u vragen? Bel dan met de gemeente. Dit voorkomt dat u tweemaal naar de gemeente Echt-Susteren moet reizen of dat de aanvraag vertraging oploopt.


Bij het ophalen van uw reisdocument

U kunt uw document zonder afspraak ophalen. Neem uw afhaalbewijs mee.

Soort reisdocument Prijs (2017)

Paspoort voor personen van 18 jaar en ouder   

€ 99,55
Paspoort voor personen tot en met 17 jaar        € 86,25
Identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder    € 88,40
Identiteitskaart voor personen tot en met 17 jaar   € 66,35