Vanwege de Echter kermis is er op maandag 4 oktober 2021 geen avondopenstelling. Het gemeentehuis sluit die dag om 17:00 uur.

Reisdocument voor Nederlanders die wonen in het buitenland– niet ingezetenen

Heeft u de Nederlandse nationaliteit, woont u in het buitenland en wilt u uw paspoort of identiteitskaart vernieuwen? Gemeente Echt-Susteren is één van de grensgemeentes waar u hiervoor terecht kunt. Voor iedere persoon (en per reisdocument) plant u een aparte afspraak in. Lees goed onder 'Meenemen' en vergeet niet om de checklist op de website Nederland Wereldwijd in te vullen. Is uw reisdocument kwijt of gestolen? Neem dan eerst telefonisch contact op met de gemeente. Als u alle benodigde stukken bij u heeft kunt u na vijf werkdagen uw paspoort of identiteitskaart persoonlijk, zonder afspraak afhalen.

Let op: selecteer het juiste aantal documenten dat u wil aanvragen onder 'afspraak maken'.

Let op: U kunt als ouder niet namens uw kind(eren) een paspoort aanvragen. Maak daarom een afspraak op naam van uw kind(eren) en neem uw kind(eren) mee naar het gemeentehuis.

Afspraak maken 

Soorten paspoorten en identiteitskaart

 • Nationaal paspoort
 • Tweede paspoort
 • Zakenpaspoort
 • Nederlandse identiteitskaart voor Nederlanders binnen of buiten een EU-land of Nederlandse inwoners van Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Turkije, IJsland of Zwitserland. Een Nederlandse identiteitskaart mag naast een paspoort worden aangevraagd.

Paspoort en identiteitskaart zonder vaste woon- of verblijfplaats

Heeft u de Nederlandse nationaliteit, maar geen vaste woon- of verblijfplaats en verloopt uw reisdocument? Dan kunt u onder andere bij gemeente Echt-Susteren een reisdocument aanvragen. Zie: Paspoort en identiteitskaart zonder vaste woon- of verblijfplaats


Spoedaanvraag

Een spoedaanvraag voor een reisdocument is niet mogelijk, wanneer u als Nederlander in het buitenland woont. Heeft u met spoed een nieuw reisdocument nodig en voldoet u aan de voorwaarden? Vraag dan een noodpaspoort aan.


Kwijt of gestolen

Is uw reisdocument kwijt of gestolen? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente voor u een afspraak maakt. Tijdens de afspraak wordt een vermissingsverklaring opgemaakt. Daarna vraagt u direct uw nieuwe reisdocument aan. Vindt u uw reisdocument? Lever deze dan in bij de gemeente, uw reisdocument is niet meer geldig.


Kinderen

 • Kinderen moeten altijd een eigen paspoort of identiteitskaart bij zich hebben als ze naar het buitenland reizen. Zie ook: reizen met kinderen. 
 • Daarnaast is bij de aanvraag van een paspoort voor iemand jonger dan 18 jaar en een identiteitskaart voor iemand jonger dan 12 jaar schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of degenen die het gezag hebben. U kunt hiervoor onderstaand formulier invullen en meenemen naar de afspraak. Let op: de handtekening van de ontbrekende ouder moet worden gezet op beide pagina’s.
pdf Formulier toestemming afgifte reisdocument minderjarige voor ouders-verzorgers (PDF, 213.23 KB)

Vingerafdrukken

Bij een aanvraag voor een paspoort nemen wij twee vingerafdrukken.


Geldigheid

 • Een paspoort en identiteitskaart voor volwassenen is tien jaar geldig
 • Een paspoort en identiteitskaart voor kinderen en jongeren onder 18 jaar is vijf jaar geldig
 • Met een paspoort kunt u wereldwijd reizen. Een Nederlandse identiteitskaart is geldig in een aantal landen
 • Informatie over uw reisdocument in relatie tot de Brexit vindt u hier.

Bij het aanvragen of vernieuwen van uw reisdocument

Let op: alle documenten die u meebrengt, moeten origineel zijn. Dus geen kopieën!

Vergeet niet om een afdruk van de persoonlijke checklist mee te nemen naar uw afspraak.

 • Wat u moet meebrengen hangt af van uw persoonlijke situatie en in welk land u nu woont. Vul daarom eerst de persoonlijke checklist in op de website Nederland Wereldwijd. Na het invullen van een persoonlijke vragenlijst krijgt u een overzicht van de documenten die u nodig heeft. Deze checklist moet voor iedere persoon afzonderlijk worden ingevuld
 • De documenten die u nodig heeft, brengt u als origineel mee naar de afspraak (geen kopieën)
 • Download uw persoonlijke checklist als PDF. Print deze uit en neem de checklist mee naar uw afspraak. Deze checklist moet voor iedere persoon afzonderlijk worden meegenomen. Dit is belangrijk voor uw aanvraag
 • Denk bij kinderen aan de toestemming voor de aanvraag van het reisdocument (zie onder 'Wat u moet weten')
 • We behouden het recht om aanvullende bewijsstukken en/of documenten aan u te vragen
 • Neem alle in uw bezit zijnde reisdocumenten mee
 • Neem een pasfoto mee die in Nederland is gemaakt zodat deze voldoet aan de Nederlandse eisen

Bij het ophalen van uw reisdocument

U kunt uw document zonder afspraak ophalen. Neem uw afhaalbewijs mee.

Soort reisdocument Prijs per 2-8-2021

Paspoort voor personen van 18 jaar en ouder   

€ 112,70
Paspoort voor personen tot en met 17 jaar        € 94,50
Identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder    € 108,70
Identiteitskaart voor personen tot en met 17 jaar   € 77,55