Vragen over het coronavirus (COVID-19)
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met 20 april van kracht. De avondklok wordt wel iets aangepast. Vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later in om 22.00 uur. Kijk hier voor de maatregelenHier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Roosteren

De gemeente heeft een gebiedsvisie gemaakt voor de kern Roosteren.

Gebiedsvisie Roosteren

Het gebied uit de gebiedsvisie bestaat uit de kernen Roosteren, Oud Roosteren, Kokkelert, Illikhoven en Visserweert. Deze gebiedsvisie moet een beeld geven van wat er in deze kernen speelt, wat de ontwikkelingen zijn in de komende jaren en hoe Roosteren er over 10 jaar uitziet. Een goede gebiedsvisie kan niet gemaakt worden van achter een bureau. Daarom is de gemeente eropuit geweest om te zien en te horen wat er leeft bij bewoners, instanties en ondernemers. Hierdoor zijn alle knelpunten in kaart gebracht en meegenomen in de gebiedsvisie. Hierdoor kunnen vanuit een brede invalshoek oplossingsrichtingen voor situaties en locaties worden bepaald. Bekijk de gebiedsvisie hieronder.

pdf Gebiedsvisie Roosteren (PDF, 3.52 MB)pdf Kaartoverzichten van gebiedsvisie Roosteren (PDF, 77.92 MB)

In de gebiedsvisie worden  thema's beschreven en uitgewerkt in ontwikkelthema's. Deze zijn vertaald in een projectenlijst en projectenfiches (een verdere uitwerking van een project). Concreet kan hierbij worden gedacht aan het oplossen van de leegstand van de school in de kern Roosteren, de hoge landschappelijke waarde van het gebied en de noodzaak op diverse locaties de infrastructuur aan te passen en het openbaar gebied her in te richten. Dat betekent niet dat aan andere ervaren knelpunten geen aandacht wordt gegeven, sommige van deze punten worden meegenomen in het reguliere onderhoud. Daarnaast zijn er punten waarbij de gemeente afhankelijk is van de medewerking van derden. Het college heeft bij besluit van 24 november 2020 de gebiedsvisie vast gesteld. Deze kan nu verder worden uitgewerkt


Vragen?

Heeft u vragen over de gebiedsvisie? Stel deze dan aan mevr. Bijsterbosch via 0475- 478 478 of per email aan info@echt-susteren.nl