Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De maatregelen worden losser. Blijf alert en houd anderhalve meter afstand, gebruik mondmaskers waar nodig en blijf handen wassen. We zijn er nog niet. Kijk hier voor de maatregelen. Hier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

“Samen zorgen we voor lagere afvalkosten”

3 juni 2020
Hub Meuwissen bij ondergrondse containers
Sinds begin dit jaar scheiden inwoners van Echt-Susteren zelf hun afvalstromen. Met deze nieuwe en duurzame manier van afvalinzameling kunnen we samen de hoeveelheid restafval verminderen. De eerste cijfers na drie maanden zijn positief. Hoe nu verder? We vragen het wethouder Hub Meuwissen.

Wat is het doel van deze nieuwe manier van afvalscheiding?

“Ons doel is om meer bruikbaar materiaal uit afval te halen. Dat is immers grondstof voor nieuwe producten. Restafval kan niet opnieuw worden gebruikt en is slecht voor het milieu. Onze inwoners dragen hun steentje bij aan een prettige leefomgeving door hun afval te scheiden. Bovendien besparen zij door de lagere hoeveelheid restafval op het variabele deel van de afvalstoffenheffing in 2020.”


In het eerste kwartaal is de hoeveelheid restafval met meer dan de helft afgenomen. Hoe kan dit?

“Een afname van maar liefst 53 procent, dat is echt boven verwachting. Ik ben heel blij met dit eerste resultaat. Als we op dezelfde voet doorgaan, gaan we van 204 kilogram per inwoner per jaar (2019) naar 96 kilogram per inwoner dit jaar. Inwoners scheiden meer herbruikbare grondstoffen, zoals GFT, glas en PMD, en houden hierdoor minder restafval over. Zij hoeven de restafvalcontainer minder vaak aan de weg te zetten.”


Tegenover de positieve cijfers staat ook zorgelijk nieuws: een grote toename aan zwerfafval en vervuiling van het PMD-afval. Hoe komt dit?

“De PMD-afvalzakken zijn regelmatig sterk verontreinigd met restafval. Dat is jammer, want daardoor kost de verwerking ervan veel meer. Grondregel is dat alleen verpakkingsmateriaal (plastic, metaal/blik en drankkartons) in de PMD-zakken mag. Kijk goed op de afvalwijzer wat wel en niet tot het PMD-afval behoort. Met rode stickers informeren we onze inwoners dat er verkeerde bestanddelen in de zak zitten. Neem in dit geval de zak terug en verwijder de verboden inhoud. Ook zwerfvuil is een groot probleem. Het is van groot belang dat de hoeveelheid gedumpte materialen en zwerfvuil afneemt. Hierbij doe ik een beroep op de mensen die onze mooie gemeente vervuilen en wil hen vragen hiermee te stoppen! Immers, de kosten van het
opruimen hiervan betalen we allemaal samen.”


Hoe wordt het zwerfafval bestreden?

“Sinds kort is een groep van dertig vrijwilligers actief met het opruimen van zwerfvuil in het openbare gebied. Dit zijn inwoners uit onze gemeente die vrijwillig zwerfafval opruimen als ze een rondje lopen of de hond uitlaten. Van de gemeente hebben deze ZAPpers (Zwerf-Afval-Pakker) grijpers, handschoenen en veiligheidshesjes ontvangen. Beheer Buiten haalt het ingezamelde afval op. Zo gaan we samen de strijd aan tegen zwerfafval. Als het zwerfvuil niet vermindert denken we aan de inzet van extra handhavers.”

Wethouder Hub Meuwissen: “Uiteindelijk doen we dit samen: inwoners, deelnemende verenigingen, vrijwilligers en gemeente.”


Wat vinden inwoners eigenlijk van het nieuwe afvalsysteem?

“Uiteraard is het omschakelen voor veel inwoners wennen. Dat is begrijpelijk als je ineens op een andere manier afval moet gaan aanbieden. Het gaat ook stap-voor-stap. Sommige huishoudens slagen daar beter in dan andere. Voor sommigen is het een sport geworden om zo min mogelijk restafval te produceren. Als je er goed op let, kun je echt je restafval beperken. Het kost wat extra moeite, maar het moet vooral even in je systeem komen. Scheiden kan dus echt lonen op deze manier. Uiteindelijk doen we dit samen: inwoners, deelnemende verenigingen, vrijwilligers en gemeente. Hiermee redden we niet alleen het milieu, maar merken we het ook in onze
portemonnee.”


Wilt u ook zwerfafval ophalen?

Om u aan te melden of meer informatie hierover te krijgen mailt u naar: teamschoon@debries.eu. Heeft u tips of vragen, mail deze dan t.a.v. dhr. S. Hamers via info@echt-susteren.nl.